Borgmästare Jan Vapaavuori stod värd för det årliga eftermiddagsseminariet för ambassadörer tisdagen den 16 februari.

Staden berättade för ambassadörer och diplomatkåren om Helsingfors coronastrategi och aktuella internationella projekt

Borgmästare Jan Vapaavuori stod värd för det årliga eftermiddagsseminariet för ambassadörer tisdagen den 16 februari. Det virtuella mötet hade över 120 deltagare från 55 länder som representerade ambassader och andra internationella organisationer belägna i Helsingfors.

Till Helsingfors framgångar under den pågående strategiperioden har hört att öka stadens internationella tyngd. Helsingfors samarbetar aktivt med ett flertal städer, urbana nätverk och globala organisationer. Stora organisationer, som Världsekonomiskt forum och Bloomberg Philantropies, har börjat fokusera på städerna i sin verksamhet. Bland annat digitaliseringen, kampen mot klimatförändringen, städernas ledarskap och åtgärderna för att stävja coronaepidemin har varit spjutspetsar inom Helsingfors internationella verksamhet.

Huvudteman för ambassadörsmötet i år var åtgärderna för att bemästra coronaläget, Helsingfors färska analys över stadstrafikens framtid och bildandet av ett nytt bolag som ska marknadsföra Helsingfors internationellt och locka investeringar.

”Det internationella samarbetet är viktigt speciellt under undantagsförhållanden. Städerna runt om i världen lär sig oavbrutet av varandra, vi får resurser för att förbättra vår verksamhet och en möjlighet att hitta nya lösningar. Helsingfors internationella verksamhet är strategisk och får en stor spridning. Vi vill se till att de diplomater som bor i Helsingfors har en så bra uppfattning som möjligt att vår verksamhet och kan stödja våra mål på bästa möjliga sätt", poängterade borgmästare Vapaavuori.

Sektorchefen för social- och hälsovård Juha Jolkkonen berättade om Helsingfors åtgärder för att stävja coronavirusepidemin. Jolkkonen beskrev det aktuella smittläget, arbetsfördelningen mellan olika myndigheter och Helsingfors särdrag när det gäller coronan.

Målet för framtidsanalysen över trafiken i Helsingfors har varit att skapa förståelse hur trafikmiljön förändras i framtiden och hur städerna i sin egen verksamhet bör vara beredda på förändringarna. Trafik- och gatuplaneringschef Reetta Putkonen presenterade resultaten av arbetet, som slutfördes i december, och Helsingfors bästa praxis för att bygga upp ett hållbart trafiksystem.

I det sista inlägget berättade kontaktchef Sanna-Mari Jäntti att Helsingfors märkbart effektiviserar sina åtgärder för att öka den internationella namnkunnigheten och konkurrenskraften. Staden har för avsikt att bilda ett nytt bolag, som förenar funktionerna vid Helsinki Business Hub och Helsinki Marketing. Målet är att göra ett nivåsprång i investeringarna i Helsingfors, i antalet toppkrafter som flyttar till staden och i lockandet av besökare.