Stadshuset.

Allt fler kontaktar löneberäkningen efter att höstterminen kom igång

Sedan mitten av augusti har fel i Helsingfors stads löner kunnat åtgärdas i genomsnitt snabbare än vad staden har registrerat nya lönefel, även om belastningen är mycket hög just nu. På detta inverkar bland annat att med starten av skolornas hösttermin inleddes också ett stort antal nya anställningar i fostrans- och utbildningssektorn.

Enligt löneberäkningsavdelningens senaste lägesbild ökade antalet okorrigerade löner som saknades helt eller delvis samt överbetalningar en aning jämfört med den föregående veckan. Den 15 september saknades sammanlagt 97 löner helt (8. sept. 84 st.).  Löner som helt saknas betalas i allmänhet ut på två arbetsdagar. Antalet andra fel, såsom felaktiga semesterdagsaldon, minskade.

Löneberäkningsavdelningens kundtjänst mottog 9–15 september ungefär 7 900 förfrågningar, vilket är över en tredjedel mer än den föregående veckan. Den 15 september hade kundtjänsten sammanlagt cirka 6 600 förfrågningar i handläggningskön.  Dessutom ökade löneutbetalningsdagen i mitten av månaden antalet förfrågningar. Löneberäkningsavdelningens kundtjänst behandlade omkring 5 000 förfrågningar per vecka redan innan det nya lönesystemet infördes. Inte alla förfrågningar gäller felaktiga löner.

Just nu påverkar arbetskraftssituationen inom löneberäkningsavdelningens kundtjänst tidsåtgången för korrigeringen av fel och att handläggningen av förfrågningar har blivit långsammare: sommarjobbarnas anställningar har avslutats och inskolningen av nya anställda pågår. Kundtjänstens arbetskraft utökas även med hjälp av inhyrda arbetstagare.

Helsingfors stad införde ett nytt lönesystem i april. Enligt den aktuella uppskattningen kommer stabiliseringen av löneberäkningen att ta hela hösten.