Februari 2021 är bänkskuddardagen virtuell

Virtuell bänksuddardag i Helsingfors gymnasier, de gamlas dans flyttas

”Penkis” och de gamlas dans är en viktig tradition för gymnasisterna och deras närstående, men på grund av coronaepidemin kan evenemangen tyvärr inte ordnas som vanligt i år.

Februari 2021 är bänkskuddardagen virtuell och de gamlas dans skjuts fram till senare i vår. Det blir inte heller möjligt att ordna abishow eller andra liknande gemensamma tillställningar i gymnasierna. Dessa beslut syftar till att förhindra smittspridning och karantän som kan uppstå till följd av tillställningarna, för att inte äventyra studentskrivningarna, som börjar 16 mars. 

Studerandena uppmuntras dock att ordna en gemensam virtuell ”penkis” t.ex. i form av abivideor, den 11 februari. 

De som deltar i de gamlas dans kan själva påverka valet av festdag och hur festen ska utformas. Instruktioner för hur man på ett säkert sätt ska öva inför dansen ges när gymnasisterna återvänder till skolan. Instruktionerna kommer att följa anvisningarna från THL, SHM, Utbildningsstyrelsen och Helsingfors stads hälsovårdsmyndigheter. 

Helsingfors, Esbo och Vanda bestämde dessutom att gymnasierna ges möjlighet för undervisning i skolan åt abiturienter som förbereder sig för studenten.

För mer information, se nyheten som publicerades idag, 15 januari: Huvudstadsregionens samordningsgrupp för coronaviruset diskuterade abiturienternas förberedelse inför studentskrivningarna och barnens och ungdomarnas hobbyverksamhet.

Foto: Seppo Laakso