Video: Sådan är en skola för alla

I en skola för alla får alla elever det stöd de behöver. Det centrala i en skola för alla är flexibla enheter, familjens delaktighet, kompetensutveckling och att göra saker tillsammans.

Målet med en skola för alla är att alla elever ska känna sig välkomna. En skola för alla skapar förutsättningar för jämställdhet, från barndomen ända fram till vuxen ålder. Eleverna får den hjälp och det stöd de behöver i skolan och gör saker tillsammans.

Bekanta dig med en skola för alla genom att titta på vår nya video. Du kan välja mellan svenska, finska eller engelska undertexter.

Videon om en skola för alla har producerats i samband med projektet en skola och en förskola för alla. Projektet är en del av Mukana-programmet. Målet med projektet är bland annat att utveckla närskoleprincipen, som innebär att så många som möjligt av de elever som behöver stöd kan studera i sin egen närskola. Videon är inspelad i början av år 2020, före coronarestriktionerna trädde i kraft.