Välkommen till monter 6m50 för att bekanta dig med arbetet vid fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors.

Helsingfors går i täten – vi är med på Educa-mässan

På Educa-mässan 24–25.1 på Helsingfors mässcentrum har mässbesökarna möjlighet att bekanta sig med Helsingfors daghems, skolors och läroinrättningars pedagogiska lösningar under handledning av personal och lärande. Vi berättar också om lediga arbetsplatser, utbudet av tjänstebostäder samt om våra mångsidiga personalförmåner och olika belöningsformer. Sektorledningen är också anträffbar vid vår monter.

Välkommen till monter 6m50 för att bekanta dig med arbetet vid fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors. Hos oss kan också du bli en föregångare inom pedagogiken!

Brett spektrum av fostran och utbildning i Helsingfors presenteras

Vid vår monter presenterar vi hur man lär sig och vilka pedagogiska lösningar man använder inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och andra stadiet i Helsingfors. Du kan bekanta dig med till exempel språkpedagogik, undervisning i emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter samt nya verktyg för fenomenbaserad (också kallad helhetsbetonad) inlärning som våra utvecklingslärare har tagit fram. Mer ingående information om programmet vid vår monter hittar du nedan.

Sektorns chefer Liisa Pohjolainen, Satu Järvenkallas, Outi Salo, Niclas Grönholm och Arja Kukkonen närvarar också vid vår monter. Lättast anträffbara är de på fredag förmiddag. Biträdande borgmästare Pia Pakarinen är på plats på fredag eftermiddag och kväll samt på lördag kl. 11–13.

Helsingfors stads kunnande på mässans talarpodier

Också på Educas talarpodier syns och hörs fostrans- och utbildningssektorn. Med anknytning till mässans huvudtema ”välmående” berättar sektorchef Liisa Pohjolainen hur Helsingfors sörjer för de lärandes och personalens välmående. Undersökningen Kommun10 och inlärningsresultaten vittnar om att satsningarna på välmående har burit frukt. Helsingfors fick dessutom utmärkelsen Årets småbarnspedagogiska kommun år 2019 av Småbarnspedagogikens lärarförbund. Sektorchef Liisa Pohjolainen berättar hur man uppnådde de goda resultaten och vad som ännu återstår att göra. (Liisa Pohjolainen framträder fredagen 24.1 kl. 11.25 i Open Lounge.)

På fredagen har mässbesökarna dessutom möjlighet att höra hur beredningen av den nya läroplanen för gymnasiet (GLP) förverkligas i Helsingfors. Talarna berättar om hur man inspireras och lyckas med GLP2021-arbetet. På lördag är det i sin tur möjligt att få höra på vilket sätt Helsingfors arbis och Helsingin työväenopisto på bred front ökar helsingforsarnas välmående: genom kunskaper, färdigheter, delaktighet, social samhörighet, integration, motion, kultur och upplevelser. Talare är Ville Ylikahri och Moa Thors.

Programmet vid Helsingfors fostrans- och utbildningssektors monter 6m50

Fre. 24.1 kl. 10–13
Helhetsskapande (även kallad fenomenbaserat) lärande och STEAM-pedagogiken

Kom och ta del av tips och verktyg för din egen undervisning! Våra utvecklingslärare presenterar verktyg för fenomenbaserat lärande, samt olika implementeringar och erfarenheter inom området. Samtidigt kan du bekanta dig med hur vi förverkligar tvärvetenskaplig vetenskaps-, teknologi- och konstpedagogik (STEAM) med början från småbarnspedagogiken. Se hur 3D-utskrivning är en naturlig del av barnets nya lekfulla och kreativa lärande. Bekanta dig också med förskolan Urban, som verkar i stadsmiljö!

Fre. 24.1 kl. 13–16
Helsingfors lär sig språk!

I A1-språkutbudet i finska skolor i Helsingfors finns nio språk, bl.a. estniska, spanska, kinesiska och nordsamiska. Bekanta dig med språk och ta del av språklärarnas tips om hur man kan lära sig språk i ett tidigt skede! (Programmet är på finska.)

Fre. 24.1 kl. 16–20
Nya lärmiljöer i virtuell verklighet
Emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter som stöd för den lärandes välmående

Få en inblick i Helsingfors skolornas nya lärmiljöer i virtuell verklighet (eng. virtual reality). Ta ett virtuellt kliv in i skolbyggnader och undervisningslokaler med hjälp av 360 graders bilder. Du kan bekanta dig med de pedagogiska användningsmöjligheter som utrustning för virtuell verklighet erbjuder och diskutera vilka möjligheter förstärkt verklighet (eng. augmented reality) ger beträffande planeringen av utrymmen.

Som en lämplig motvikt till den moderna tekniken kan du på fredag kväll också bekanta dig med hur man lär sig emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter. Övningar i emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter hjälper en att känna igen och reglera sina känslor – vilket stöder den lärandes psykiska välmående. Kom och hör vilka tips utvecklingslärare från Helsingfors ger om hur man kan lära ut emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter till exempel med hjälp av drama.
(Programmet är på finska.)

Lör. 25.1 kl. 10–13
Välbefinnande och glädje genom rörelse

Bekanta dig med hur man i Helsingfors främjar välmående genom att röra på sig. Genom olika aktiviteter presenterar vi stadens rörlighetsprogram samt hur programmen Skolan i rörelse, Studier i rörelse samt Ilo kasvaa liikkuen (glädjen ökar genom rörelse) förverkligas.

Lör. 25.1 kl. 13–17
Vetenskapstutorer – entusiasm, glädje, inlärning och insikter genom studier i naturvetenskap
Framtidens färdigheter och kunnande med hjälp av företagarfostran

Vetenskapstutorverksamheten är undersökande och samarbetsbaserad helhetsbetonad inlärning där den lärande står i centrum. Det finska gymnasiet Etu-Töölön lukios lysande vetenskapstutorer inspirerar också dig att bekanta dig närmare med naturvetenskapens värld!

Och hur kan företagarfostran motivera gymnasister och ge de färdigheter som behövs i framtiden? Etu-Töölön Lukio, som har prisbelönats för sin företagarfostran, presenterar god praxis och fungerande modeller. Du får också höra historien kring den populära appen Koulusafka (skolmat), som de studerande vid gymnasiet har utvecklat. (Programmet är på finska.)

Educa är Finlands största nationella evenemang inom fostran och utbildning. I år ordnas Educa 24 –25.1.2020 på Helsingfors mässcentrum. 

Läs mer