Nuori tietokoneella

Vårens studentskrivningar började: ”Vi önskar examinanderna all framgång!”

Studentskrivningarna började på tisdagen den 15 mars med provet i modersmål och litteratur. I skrivningarna deltar den här våren sammanlagt 3800 studerande från Helsingfors stads gymnasier.

”Vi har erbjudit examinanderna mycket stöd inför skrivningarna och jag tror att det kommer att ge resultat. Vi önskar examinanderna all framgång i skrivningarna!” säger Harri Korhonen, chef för den finska gymnasieutbildningen, uppmuntrande.

I Helsingfors gymnasier har man gjort en mängd förberedelser för att studentskrivningarna ska kunna hållas hälsosäkert. I gymnasierna inleddes utdelningen av coronahemtest genast efter sportlovet. Examinanderna och de lärare som övervakar studentskrivningarna var de första som fick hemtest.

Dessutom påminde man i förskott de unga som deltar i skrivningarna om att ett ansvarsfullt agerande också på fritiden, begränsning av närkontakter och vaccinskydd påverkar i stor utsträckning smittorisken.

Resultaten efter mitten av maj

Den som är sjuk eller har minsta symptom får inte delta i studentskrivningarna. Det här gäller också dem som övervakar skrivningarna. Under proven ska man vara mån om god handhygien, hålla säkerhetsavstånd och bära munskydd.

”I provlokalerna fästs särskild vikt vid att kontaktytorna är rena. Deltagarna erbjuds dessutom handsprit och munskydd”, berättar Moa Thors, som är chef för den svenska gymnasieutbildningen.

Studentskrivningarna fortsätter under återstoden av mars månad och avslutas på fredagen den 1 april med modersmålsprovet i samiska. Studentexamensresultaten skickas till gymnasierna efter mitten av maj.

Bild: Adobe Stock