Tyttö kouluokassa

Välkommen till hela stadens föräldramöte

Hur tycker du att skolan och undervisningen borde se ut år 2030 i Helsingfors? Helsingfors stad bjuder in vårdnadshavarna till en diskussion om framtidens utbildning på onsdag 12.10.2022. Biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn Nasima Razmyar, sektorchef Satu Järvenkallas och direktör för svenska servicehelheten Niclas Grönholm finns också på plats för att diskutera med vårdnadshavarna.

Syftet med kvällen är att ta fram idéer för hur framtidens skola kunde se ut samt fundera över vilka utmaningar som måste lösas för att en skola av önskat slag ska uppnås. Evenemanget är tvåspråkigt.  Evenemangstorget vid stadshuset är tillgängligt och vid föräldramötet följs principerna för trygga utrymmen. 

Vi ber dem som vill delta att anmäla sig på förhand till evenemanget senast 4.10.2022, så att vi kan beakta alla anmälda i serveringen. Det är också möjligt att delta utan förhandsanmälan, men vi kan då inte garantera servering.  

Tid: onsdag 12.10.2022 kl. 16.30–18.30 
Plats: evenemangstorget i Helsingfors stadshus

Program: 

Kl. 16.30–17.00 servering och möjlighet att bekanta sig med varandra
Kl. 17.00–18.30 arbete i smågrupper

Anmälningslänk

Bild: Adobe Stock