Välkommen på sommarmåltid i lekparker!

Hur sommarmåltiden i lekparken går till

Helsingfors erbjuder alla under 16 år en avgiftsfri varm sommarmåltid varje vardag kl. 12.00 1.6-7.8.2020 i sammanlagt 32 lekparker. Ingen anmälan krävs. De lekparker som erbjuder sommarmat finns angivna på kartan.

I lekparkerna sörjer handledarna för att sommarmåltiden intas under trygga förhållanden.

En dryckesflaska och en sked/gaffel ska tas med hemifrån. Maten serveras på en engångstallrik av hygienskäl. Engångstallriken fås i lekparken och endast den som delar ut maten (med skyddshandskar) och barnet/vårdnadshavaren hanterar barnets mattallrik. 

I lekparken finns tillgång till rikligt med handsprit, men det är viktigt att barnen tvättar sina händer hemma innan de kommer till lekparken. Föräldrarna ska sörja för barnens handhygien. Lekparkens toaletter kan användas. Under de livligaste dagarna är det möjligt att det tidvis bildas en kö till toaletterna. Om ni vill kan ni ta med er en vattenflaska och tvål för handtvätt.

Matsedlar och varufakta finns på Servicecentralen Helsingfors sida.

Vid lekparkens portar och på gården finns skyltar med instruktioner om hur man går till väga sig i lekparken – hygienanvisningarna ska följas.

Var måltiden intas på lekparksområdet: 

 • Lekparkens handledare visar var man ska inta måltiden. Området ifråga är rymligt och deltagarna delas in i mindre grupper.
 • Sommarmaten delas ut vid 1-4 utdelningsställen i lekparken. 

Utdelningen av sommarmaten:  

 • Handledarna ber grupperna att turvis hämta mat. 

Kom ihåg att hålla säkerhetsavstånden vid utdelningsställena. Säkerhetsavstånden har märkts ut.

 • När man kommer till utdelningsstället ska man använda handsprit. 
 • En handledare portionerar ut maten på en engångstallrik. Ta tallriken från bordet och gå till ditt matställe. 

Efter sommarmåltiden: 

 • Se till att föra engångstallriken och eventuellt annat skräp till ett avfallsuppsamlingsställe.
 • Använd handspriten vid avfallsuppsamlingsstället.  

Hygien och säkerhet: 

 • Kom till lekparken endast om du är frisk.
 • Använd handsprit vid utdelnings- och avfallsuppsamlingsstället.
 • Håll säkerhetsavstånden och följ handledarnas instruktioner i lekparken och i samband med att matutdelningen.
 • Iaktta god handhygien och hosta eller nys endast i ärmen eller en pappershandduk
 • Av lekparkens lokaler kan toaletterna användas men instruktioner ska följas, säkerhetsavstånd hållas och god hygien iakttas.  

Vi alla ser till att iaktta god hygien och sörjer för att det är snyggt i lekparken. Du kan alltid vid behov vända dig till lekparkens personal. Du känner igen dem på deras orangefärgade västar och T-tröja. Personalen ger mer information om hygien- och säkerhetsanvisningarna. 

Lekparkernas dagsläger  

På webbsidan Leikkipuistojen kesä (lekparkernas sommar) (hel.fi/leikkipuistojen-kesa) finns information om dagsläger för skolelever. På www.helsinkikanava.fi och på lekparkernas Facebook-sidor publiceras dagliga videor i serien Tänään leikitään leikkipuistossa (Idag leker vi i lekparken). Anmälan till dagsläger för skolelever sker från och med onsdagen 27.5 kl. 8.00 på sommarwebbsidan.

I lekparkerna ordnas ingen ledd verksamhet inom den öppna småbarnspedagogiken för småbarnsfamiljer och inte heller publikevenemang, andra evenemang eller fester. Lekparkernas gårdsområden och fasta lekredskap kan emellertid användas av familjerna.