Helsingfors har på nytt öppnat en telefonrådgivning som rör skolgång

Helsingfors har på nytt öppnat en telefonrådgivning som svarar på frågor om skolgång i staden. Vårdnadshavarna kan exempelvis ställa frågor som rör skolgången i en situation där barnet har exponerats för corona och har övergått till att studera på distans.

Frågor som rör den svenskspråkiga undervisningen besvaras på onsdagar kl. 9–17 på numret 09 310 10027, medan frågor som rör elevers och studerandes skolgång i finskspråkiga skolor besvaras på finska och engelska på vardagar kl. 9–17 på numret 09 310 10025.

Rådgivningstelefonen ger vid behov mer information om distansundervisning och annat som rör skolgång under undantagsförhållanden.