Läsaren.

Studentskrivningarna ordnas med undantagsarrangemang

Vårens 2021 studentskrivningar börjar den 16 mars. De som deltar i skrivningarna övergår till distansundervisning i början av mars för att göra risken för coronaexponering så liten som möjligt. Från Helsingfors stads gymnasier deltar 3 800 studerande i studentskrivningarna. Skrivningarna börjar i traditionell stil med modersmålsprovet.

I stadens gymnasier har man förberett sig på flera olika plan för att förverkliga skrivningarna på ett hälsosäkert sätt.

”Vi har erfarenhet av arrangemangen från förra hösten då skrivningarna löpte smidigt. Vi fortsätter med samma åtgärder: man ska vara helt frisk för att delta i skrivningarna, vi tar hand om god handhygien, vi håller säkerhetsavstånd i alla situationer och använder ansiktsskydd om möjligt”, berättar chefen för gymnasieutbildningen Harri Korhonen om åtgärderna.

Studerande som deltar i skrivningarna och deras vårdnadshavare får praktiska anvisningar via Wilma då skrivningarna närmar sig.

”Jag vill speciellt lägga vikt på ansvarsfull aktivitet på fritiden. Den har en ytterst stor roll i minimeringen av smittkedjor. Det är även viktigt att deltagarnas närmaste krets följer försiktighetsåtgärder på fritiden då studentskrivningarna närmar sig för att hindra smittspridning i familjekretsen.”

Studentskrivningarna avslutas 31.3.2021. ”För min egen del önskar jag alla deltagare lycka till i studentskrivningarna i denna exceptionella tid”, konstaterar Harri Korhonen.

Läs mera
Aktuellt om coronaviruset – Gör så här om du misstänker att du smittats av coronaviruset

Kuva: Katja Tähjä