ung studerar

Studentskrivningarna i stadens gymnasier lyckades väl trots coronan

Sammanlagt 3 836 abiturienter deltog i studentskrivningarna i Helsingfors stads finska och svenska gymnasier. Skrivningarna, som hölls i mars, lyckades väl trots coronan – tack vare trygga arrangemang kunde man undvika spridning av coronan bland examinanderna.

I de finska gymnasierna fördröjdes utexamineringen endast i 12 studerandes fall med anledning av coronan. ”Fördröjningar är alltid förargliga, men det bör nämnas att också utan coronan vore antalet ungefär lika stort”, konstaterar Harri Korhonen, som är chef för den finska gymnasieutbildningen.

I ljuset av det här kan man gott säga att arrangemangen lyckades väl och att effekterna av coronan på de studerandes utexaminering var marginella. ”Stort tack till abiturienterna, som visade prov på ansvarstagande. Skrivningarna lyckades som resultat. Vår personal gjorde också en stor insats och arrangerade skrivningarna på ett hälsosäkert sätt”, konstaterar Harri Korhonen.

Studentfesten infaller i år den 5 juni. ”Vi vet ännu inte hur vi kan fira de blivande studenternas utexaminering arrangemangmässigt. Självfallet hoppas vi att coronaepidemin avtar, men vi har också hunnit få goda erfarenheter av att ordna fester på distans”, berättar Moa Thors, som är chef för den svenska gymnasieutbildningen.