Vårens studenter och de som utexamineras till ett yrke firar virtuellt

Trots undantagsförhållandena får de studerande också i vår sina vita mössor och sin yrkesexamen. Från stadens gymnasier utexamineras 1 789 studenter, varav 1 411 från finskspråkiga och 378 från svenskspråkiga gymnasier. Från yrkesinstitutet Stadin AO utexamineras cirka 2 000 nya yrkesmänniskor.

Våren är dock inte den enda tiden på året då man kan ta examina. Man kan skriva studenten också på hösten och längs hela året få en yrkesexamen.

Två examina på en gång

Hanna Erämaja, 20, är färsk student och proffs inom sin valda bransch: hon har samtidigt med gymnasiestudierna studerat med sikte på en grundexamen inom mediebranschen vid Stadin AO.

”Efter grundskolan gick jag i några yrkesskolor. Jag bytte bransch tre gånger, men på rekommendation av studiehandledaren blev jag slutligen dubbelexamensstuderande”, berättar Hanna.

Alla examina vid Stadin AO kan tas jämsides med gymnasiestudier och studentexamen. För en dubbelexamen ska man utöver yrkesstudierna studera minst fyra ämnen som skrivs i studentprovet. Studierna anordnas tillsammans med vuxengymnasiet Helsingin aikuislukio.

Hanna säger att det tidvis var en utmaning att studera vid två skolor, särskilt i slutet av terminerna då uppgifter och prov anhopades och överlappade. Men när allt kommer omkring har Hanna många goda minnen från studietiden.

”Det bästa med dubbelexamen var att jag inte behövde vara på samma plats fem dagar i veckan. Och förstås kompisarna – kompisar fick jag både i gymnasiet och i yrkesskolan.”


Hanna Erämaja, som tog dubbelexamen, tyckte om att hon inte behövde studera på samma ställe hela tiden.

Fann sin väg under gymnasiet

Selja Salomaa, 19, blir student från gymnasiet Etu-Töölön lukio. Hon tycker att gymnasiestudierna var trevliga och inspirerande. Hon berättar speciellt att hon fick inspiration till såväl akademiska ämnen som konstämnen.

”Jag har upplevt att jag under gymnasietiden hittade min grej. Jag vill studera samhällsfrågor och koncentrera mig också på att förbättra mina språkkunskaper – jag hoppas få jobba med internationella uppgifter i framtiden”, berättar Selja.

Då man övergick till undervisning på distans var man mitt i vårens studentskrivningar. Tidsplanen för studentskrivningarna måste snabbas upp och de återstående proven –
som skulle hållas inom två veckor – hölls i stället inom en vecka. Det här påverkade också Seljas studentskrivningar och avspeglades på framgången i studentskrivningarna. Studierna hemma försvårade inte annars studieframstegen.

Morgonträning under studiedagen

Antti Haanpää, 18, som studerade med sikte på säkerhetsbranschen vid Stadin AO, kombinerade studierna med idrott. En idrottare på tävlingsnivå som studerar till professionell idrottare tränar sin gren under skoldagen, i praktiken på morgnarna.

”Idrotten finns dagligen i min vardag och är en mycket stor del av mitt liv – och så ska det vara om målet är att klara sig i sin gren ute i världen”, sammanfattar Antti.

Antti säger att det bästa med studierna har varit att det har varit lätt att kombinera dem med idrott.

Det blivande proffset inom säkerhetsbranschen har redan funderat på sina planer för den närmaste framtiden. ”Jag tänker jobba i sommar och i oktober står arméns idrottsskola i Sandhamn i turen.”

Hela läroerfarenheten har en stor betydelse

Martina Simpanen, 18, blir student i vår vid gymnasiet Ressun lukio. Hon tycker att studierna i gymnasiet var belönande och intressanta. ”Det är mycket självständigt att studera i gymnasiet och lärarna uppmuntrar en att vara handlingskraftig.”

Martina är nöjd med sina prestationer i studentproven. ”Proven var utmanande och inte ens de bästa betygen garanterar en plats vid önskad fakultet på ett universitet. Därför har utöver de viktiga studentskrivningarna även läroerfarenheten under hela gymnasiet en stor betydelse”, konstaterar Martina.


Martina Simpanen tyckte att gymnasiestudierna var belönande och intressanta.

Fest virtuellt och med närstående

Skolavslutningarna och examensfesterna firas virtuellt i år, eftersom folksamlingar begränsas under undantagsläget. Virtuella skolavslutningar hålls i stadens gymnasier den 30 maj och i vuxengymnasiet Helsingin aikuislukio den 28 maj. Examinander från Stadin AO firas den 5 juni.

Varje gymnasium sätter själv samman innehållet i sin fest. På programmen för festerna finns rektorstal, studerandes gemensamma framträdanden och lärarkårens vårhälsningar.

Även om den officiella avslutningsdagen för dem som går ut gymnasiet är nu på våren kommer studentfester i dagsgymnasierna att hållas den 29 augusti, och på IB-linjen vid gymnasiet Ressun lukio och vuxengymnasiet Helsingin aikuislukio den 28 augusti. De nya studenterna kan således nu koncentrera sig på att fira med sina närmaste.

På programmet för Stadin AOs virtuella examensfest finns bland annat musikframträdanden, tal av studerande som utexamineras och utdelning av betyg. Programvärdar för examensfesten är ett par som är bekant från tv.