Stadens gymnasier och yrkesinstitutet Stadin AO erbjuder ett stort antal studieplatser på andra stadiet

I Helsingfors stads gymnasier och yrkesinstitutet Stadin AO samt på deras webbsidor publiceras idag namnen på de nya studerande som har valts till läroanstalterna. I vårens gemensamma ansökan fick sammanlagt 2 877 en studieplats i något av stadens 14 gymnasier och 2 091 i Stadin AO. Det är möjligt att flexibelt året runt söka till Stadin AO.

Stadens gymnasier och Stadin AO publicerar namnen på sina nya studerande som har valts i samband med den gemensamma ansökan på sina webbplatser efter hand som uppgifterna fås från Studieinfo-systemet. På namnlistorna finns endast de sökande som har givit tillstånd till att deras namn publiceras. De antagna får hemsänt ett antagningsbrev som innehåller noggrannare instruktioner om hur de bekräftar att de tar emot studieplatsen.

I stadens gymnasier och Stadin AO finns sammanlagt 5 609 nybörjarplatser för dem som sökt i samband med den gemensamma ansökan. I vårens gemensamma ansökan sökte 5 808 förstahandssökande till dessa platser. Många fick emellertid en studieplats som inte var deras första val i den gemensamma ansökan.

200 nya nybörjarplatser i stadens gymnasier

I stadens gymnasier fick 2 877 unga en studieplats. Antalet förstahandssökande uppgick till 3 582. Antalet sökande till de finskspråkiga gymnasierna var 3 128 och till de svenskspråkiga 454.

− Våra gymnasier är fortfarande populära. Alla stadens gymnasier har en riksomfattande specialuppgift eller en betoning. Till de gymnasier som har fått en specialuppgift söker man mycket också annanstans ifrån än från Nyland, konstaterar Moa Thors, chef för den svenskspråkiga fria bildningen och gymnasieutbildningen.

I Helsingfors stads finskspråkiga gymnasier var medeltalsgränsen 7,31. I de svenskspråkiga gymnasierna var medeltalsgränsen 7,00. Det lägsta medeltalet för antagning till gymnasiet varierar i Helsingfors, eftersom antalet sökande, de sökandes medeltal och antalet nybörjarplatser i gymnasierna varierar från år till år.

Stadens gymnasier är Alppilan lukio, Brändö gymnasium, Etu-Töölön lukio, Gymnasiet Lärkan, Helsingin kielilukio, Helsingin kuvataidelukio, Helsingin luonnontiedelukio, Helsingin medialukio, Kallion lukio, Mäkelänrinteen lukio, Ressun lukio, Sibelius-lukio, Tölö gymnasium och Vuosaaren lukio. Gymnasiernas webbsidor.

Många studielinjer fullsatta vid yrkesinstitutet Stadin AO

Vid Stadin AO fick 2 091 sökande en studieplats. Antalet förstahandssökande var 2 226. Populära grundexamina var så som tidigare år tandteknik, laboratoriebranschen, el- och automationsbran¬schen samt logistik. Livsmedelsbranschen ökade ytterligare i popularitet jämfört med ifjol. Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik, som är en ny linje, intresserade också många sökande.

- Vid sidan av yrkesinriktade studier kan också gymnasiestudier bedrivas i yrkesgymnasiet hos oss. Den kontinuerliga ansökan möjliggör en studieplats också för dem som vill studera efter vårens gemensamma ansökan, glädjer sig Maria Sarkkinen, chef för den finska yrkesutbildningen.

Ansökan till lediga studieplatser via kontinuerlig ansökan

De som inte fick en studieplats i samband med den gemensamma ansökan kan ansöka flexibelt året runt via kontinuerlig ansökan till Stadin AO.

Mer information om kontinuerlig ansökan finns på Stadin AO:s webbsidor och Facebook-sidor samt kan fås av yrkesinstitutets ansökningsbyrå.

Ansökan till handledande utbildningar på gång

De unga som nu inte fick någon studieplats kan söka till utbildning som förbereder för yrkes- och gymnasiestudier. Ansökningstiden för dem går ut den 21 juli. Utbildningarna börjar i augusti. I Helsingfors är det möjligt att söka till utbildning som handleder för yrkesutbildning (Valma), utbildning som förbereder invandrare för gymnasiet (Luva) och den tionde klassen, dvs. påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen.

Till alla handledande utbildningar söker man på adressen https://studieinfo.fi/wp/sv/. Till ungdomsverkstäderna, vuxengymnasiet Helsingin aikuislukio, läroavtalsutbildning och Stadin AO:s öppna studier är det kontinuerlig ansökan. De unga får hjälp och råd av studiehandledaren vid sin egen skola, Stadin AO:s ansökningsbyrå och Navigatorn Helsingfors.

Helsingfors stads gymnasiers medeltals- och poänggränser, gemensam ansökan våren 2020.

Bild Jefunne Gimpel