Helsingfors stöder ekonomiskt de studerande som börjat på andra stadiet höstterminen 2019

Helsingfors har hösten 2019 startat ett försök som går ut på att staden stöder ekonomiskt de studerande som inleder sitt första studieår på andra stadiet i ett av stadens gymnasier eller i yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Försöket pågår till slutet av år 2019.

Stödet gäller läromaterial som kan lånas från skolorna och olika kulturbesök. Dessutom får de studerande HRT:s resekort för zonerna AB och på så sätt kan hela staden i allt större utsträckning användas som lärmiljö i enlighet med stadsstrategin. I försöket har man inte avsatt medel för anskaffning av till exempel en bärbar dator.

Ett belopp på 2 miljoner euro kommer att användas för ändamålet. Helsingfors stadsfullmäktige beslutade om anslaget i november i fjol i samband med att stadsbudgeten för år 2019 godkändes. Stödet berör cirka 6 000 studerande, inklusive studerande som kommer från andra orter för att studera vid någon av Helsingfors stads läroinrättningar.

Foto Jefunne Gimpel


DELA