Stärkt satsning på daghems- och skolrådgivningen för internationella familjer

Fostrans- och utbildningssektorns servicerådgivning (tfn 09 310 44986) betjänar kommuninvånare i frågor som rör sektorns tjänster på vardagar kl. 10−12 och 13−15. Som en kompletterande tjänst erbjuds daghems- och skolrådgivning som riktar sig särskilt till internationella familjer och som betjänar på måndagar och onsdagar kl. 14−17. Tjänsten erbjuds till slutet av år 2021.

Numret till den nya daghems- och skolrådgivningen, som betjänar per telefon på eftermiddagen på måndagar och onsdagar, är 09 310 33444. Det är också möjligt att boka telefontid på annan tid än jourtiderna och att få rådgivning per e-post. Tjänsten riktar sig till invandrare och familjer som planerar att invandra till Finland och bosätta sig i Helsingfors.

Information finns att få på finska och engelska om till exempel verksamheten på daghem och i skolor, olika alternativ som erbjuds, ansökan till daghem och skola, elektroniska tjänster och ifyllning av ansökningsblanketter. Man kan också fråga om till exempel klubbar, lekparksverksamhet eller lärstigar efter den grundläggande utbildningen.

Familjer som ska flytta eller har flyttat till Finland får också information på Helsingfors stads sajt infoFinland.fi. På sajten finns en sammanställning av viktig information om att flytta till Finland, arbete, studier, boende, utbildning, hälsa, familjerelaterade frågor, problematiska situationer och fritiden. Information finns att få på finska, svenska, engelska, ryska, estniska, franska, somaliska, spanska, turkiska, kinesiska, persiska och arabiska.

Rådgivning också i frågor om undervisning som ordnas med avvikande arrangemang med anledning av coronan

Utöver ovan nämnda rådgivningstjänster betjänar fortsättningsvis den telefonrådgivning som öppnades tidigare med anledning av coronan och som svarar på frågor som skolgång, särskilt på frågor som rör undervisningsarrangemangen under coronaepidemin. På numret 09 310 10025 får man betjäning på finska och engelska på vardagar kl. 9−17, medan man på numret 09 310 10027 får betjäning på svenska på onsdagar kl. 9−17.


Fostrans- och utbildningssektorns rådgivningsnummer:

Fostrans- och utbildningssektorns servicerådgivning:

  • mån.–fre. kl. 10–12 och 13–15
  • tfn 09 310 44986

Daghems- och skolrådgivning särskilt för internationella familjer:

  • rör sig om ett försök till slutet av år 2021
  • tfn +358 9 310 33444, mån. och ons. kl. 14–17
  • frågor och begäran om att bli uppringd kan sändas till adressen: eduguidance@hel.fi

Telefonrådgivning i frågor som rör skolgången under coronaepidemin:

  • på finska och engelska mån.–fre. kl. 9−17, tfn 09 310 10025
  • på svenska på onsdagar kl. 9−17, tfn 09 310 10027


Obs! Coronarådgivning per telefon på arabiska och somaliska

Helsingfors stads Helsingfors-info svarar på frågor på somaliska och arabiska om bland annat hur man kan skydda sig mot coronan, coronaprovtagning och vaccinationer.

Coronarådgivning på somaliska och arabiska: tfn 09 310 10011, mån.–fre. kl. 9–12

Läs mer: Coronavirus information in different languages


Foto: Nathan Dumlao, Unsplash