Barn och läxor.

Spårnings- och karantänpraxisen i skolorna och läroanstalterna ändrades – viktigt att stanna hemma vid symptom

Omikron sprider sig i snabbare takt än tidigare coronavirusvarianter och i nuläget kan man bli smittad i praktiken var som helst. Det är inte längre möjligt att i någon större utsträckning begränsa epidemin genom smittspårning. Följaktligen beslutade Helsingfors den 10 januari 2022 tillsammans med 11 andra kommuner att eventuella exponerade i läroanstalterna, skolorna och daghemmen inte längre spåras och inte längre försätts i karantän i normala fall. Spårningen koncentreras till smittor inom riskgrupper samt social- och hälsovården.

Barn och unga som insjuknar i corona får i regel endast lindriga symptom. Om ett barn eller en ung person har luftvägssymptom, såsom hosta, snuva eller feber, ska hen stanna hemma. När barnet eller den unga inte längre har symptom eller symptomen har lättat märkbart – och barnet eller den unga har känt sig bättre i några dagar, kan hen återvända till läroanstalten, skolan eller daghemmet. Det är inte skäl att låta sig coronatestas. Familjemedlemmar utan symptom kan gå till arbetsplatsen om distansarbete inte är möjligt, medan barn och unga utan symptom kan gå till läroanstalten, skolan eller småbarnspedagogiken. Alla onödiga kontakter bör emellertid undvikas.

I det rådande läget bör vi alla agera ansvarsfullt och undvika onödiga fysiska möten, besök och sammankomster för att skydda den närmaste kretsen och minska belastningen på sjukhusen. Vaccinationerna ger ett gott skydd mot den allvarliga formen av coronvirussjukdomen.

I skolor och läroanstalter kan det bli nödvändigt med partiell distansundervisning i en del klasser om många anställda insjuknar i corona eller till exempel säsongsinfluensa.

Inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen samt på andra stadiet iakttas fortsättningsvis hälsosäkerhetsåtgärder. Därtill undviker man att slå samman grupper. Munskyddsrekommendationen i skolorna omfattar eleverna i årskurs 3 och uppåt. Personalen på alla stadier (inklusive småbarnspedagogiken) ska också bära munskydd.

I det förändrade läget upphör man nu att centralt informera om eventuella exponeringar inom småbarnspedagogiken samt i skolor och läroanstalter. Chefen för daghemmet, skolan eller läroanstalten kan informera om corona på ett allmänt plan i daghemmet, skolan eller läroanstalten om särskilt rikligt med smittfall uppdagas.

Mer information

Helsingfors - aktuellt om coronaviruset

Foto: Marja Väänänen