I sommar ordnas sommarlägerverksamhet i öppna lekparker för första- till tredjeklassare från Helsingfors på vardagar kl. 9-16.

Sommarverksamheten i lekparker

I sommar ordnas sommarlägerverksamhet i öppna lekparker för första- till tredjeklassare från Helsingfors på vardagar kl. 9-16. Namnen på de lekparker som ordnar sommarlägerverksamhet och sommarmåltider publiceras på lekparkernas sommarnätsidor (hel.fi/leikkipuistojen-kesa) i början av vecka 22. Verksamheten är avgiftsfri och anmälan sker i förskott på lekparkernas sommarnätsidor. Anmälan till dagslägren öppnas onsdagen 27.5 kl. 8.00. I likhet med tidigare år serveras lägerbarnen en sommarlunch.

Sammanlagt 8-10 barn kan delta i ett sommarläger och varje läger har en egen ledare. Sommarlägerverksamheten ordnas så att det är rymligt och i huvudsak utomhus. Lekparkens lokaler har bokats enbart för lägerbarnen.

I lekparkerna ordnas inte ledd verksamhet för småbarnsfamiljer inom den öppna småbarnspedagogiken och inte heller publikevenemang, andra evenemang eller fester. Lekparkernas vadbassänger fylls inte med vatten i sommar. Familjerna har dock möjlighet att använda de fasta lekredskapen i lekparken. På helsinkikanava.fi och på lekparkernas Facebook-sidor publiceras dagligen videor med ledda aktiviteter för barn i olika åldrar och deras föräldrar. Videorna är en del av programserien Tänään leikitään leikkipuistossa (Idag leker vi i lekparken).

Avgiftsfri sommarmat i lekparker för alla under 16 år

Sommarmåltider ordnas 1.6 - 7.8 i de lekparker som är öppna. Namnen på de parker som serverar sommarmåltider publiceras nästa vecka (vecka 22) på adressen hel.fi/leikkipuistojen-kesa. Man behöver inte anmäla sig till den avgiftsfria sommarmåltiden men man ska ta med sig en sked/gaffel och en vattenflaska. Lekparkernas lokaler, såsom toalett och vattentappställen, kan inte användas av dem som deltar i måltiderna i parkerna.

”Sommarens måltider i parkerna är en viktig service som barnfamiljerna och skoleleverna väntar på. I den rådande undantagssituationen ökar betydelsen av möjligheten till sommarmåltider. De underlättar vardagen och främjar välbefinnandet i familjerna”, säger Hanna Linna, chef för verksamheten i lekparker och den finska eftermiddagsverksamheten.

Då måltiderna i parkerna ordnas, fästs särskild vikt vid att det är rymligt och vid hygienanvisningar. De som deltar i måltiderna ska följa parkernas säkerhetsanvisningar, vara mån om handhygienen och inta måltiderna i små grupper. Maten delas ut i parkerna från flera utdelningspunkter och man ska hålla säkerhetsavståndet i matköerna. Lekparkernas personal handleder och instruerar dem som deltar i sommarmåltiderna. Om de praktiska arrangemangen kring sommarmåltiderna informeras i förskott på lekparkernas sommarnätsidor.

Fostrans- och utbildningssektorn följer regeringens anvisningar och tar dem i beaktande då sommarmåltiderna organiseras och anordnas.

Foto: Mika Ruusunen