Sommarjobb för 16-17 -åringar som daghemspraktikant

Vi erbjuder sommarjobb för 10 daghemspraktikanter vid svenska kommunala daghem runtom i Helsingfors. Ansökningstiden går ut den 18.3.2019 kl. 16.00.

Daghemspraktikantens uppgifter omfattar bl.a. att under personalens handledning bekanta sig med den småbarnspedagogiska verksamheten, handleda lekar med barnen samt övervaka verksamheten både inne och ute.

Arbetsförhållandet är en exakt kalendermånad enligt skild överenskommelse under perioden 1.6 - 31.7.2019 (i huvudsak juni månad).
Behörighetskrav är 16-17 års ålder. Du ska ha fyllt 16 före anställningen 1.6.2019.
I första hand anställer vi Helsingforsbor eller studerande vid läroanstalter i Helsingfors.
Lönen för heltid (38h 45 min/vecka) är 1000 euro/mån. Sommarpraktikanterna har möjlighet att jobba 6 h/dag, men då är den utbetalda lönen i proportion lägre.

Vi hoppas att du lämnar in din ansökan via www.erekryhelsinki.fi (arbetsnyckel 5-356-19).
Ansökningstiden går ut den 18.3.2019 kl. 16.00.

Vi planerar hålla intervjuer inom april månad. De som blir valda till intervju tillfället kontaktas per telefon.

Mera information: Chef för småbarnspedagogik Jenni Tirronen, jenni.tirronen@hel.fi, endast per e-post
HR-sakkunnig Tanja Mellin, tanja.mellin@hel.fi, endast per e-post 

Välkommen att jobba inom småbarnspedagogiken i Helsingfors!

Ansökan om sommarjobb för 16–17-åringarDELA