Bild: Konsta Linkola

Sommaren i lekparkerna 2022

Lekparkerna är lek- och mötesplatser för människor i alla åldrar även på sommaren. I mars–april bad vi invånarna i Helsingfors om respons på planen för lekplatsernas öppettider under sommaren 2022. Vi fick över 700 svar och vidarebearbetade planen utifrån dem. Vi tackar alla som gav oss sin respons.

Sommaren 2022 är 42 parker i Helsingfors öppna i juni, 32 i juli och 32 i augusti.

På beslutet om vilka lekplatser som är öppna inverkar antalet besökare under tidigare år, responsen och erfarenheterna som fåtts och samlats in samt exempelvis renoveringar av lekparkerna. På beslutet inverkar också goda trafikförbindelser och planeringen av verksamheten i fråga om såväl daglägren för skolelever som verksamheten för småbarnsfamiljer.

Denna sommar öppnas lekparkernas plaskdammar för första gången efter två coronavirusår. Läger, aktiviteter och övervakning av plaskdammar kräver personal och personalens semester påverkar också planeringen. Den kommande sommaren är fler parker öppna än under de tidigare åren med coronaviruset.

I Helsingfors börjar lekparkernas sommar den 6 juni 2022. I de öppna lekparkerna serveras också sommarmåltider (förutom i lekparken Loru) och erbjuds aktiviteter för småbarnsfamiljer. Liksom under tidigare år ordnas i vissa lekparker dagläger för skolelever. Barn i alla åldrar och familjer är välkomna till alla öppna parker. Skoleleverna kan tillbringa dagen i de öppna lekparkerna även om det inte ordnas något dagläger. Lekparkerna har öppet på vardagar kl. 9–16.

Lekparkernas sommarwebbplats finns på adressen: www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/leikkipuistojen-kesa. På sommarwebbplatsen hittar du information om vilka lekparker som anordnar dagläger och närmare anvisningar om anmälan.

Välkommen att njuta av lekparkerna sommaren 2022!