Sommarens öppettider vid infodisken vid sektorn för fostran och utbildning

Infodisken vid sektorn för fostran och utbildning betjänar hela sommaren vardagar kl. 9–15.00 i administrationsbyggnaden i Vallgård på adressen Töysägatan 2 D. Administrationsbyggnaden har öppet vardagar 8.15–16.00.

Telefonbetjäning vardagar kl. 10–12 och 13–15.

Daghem, familjedagvård och lekparker: tfn 09 310 44986, vardagar kl. 10–12 och 13–15

Sommaröppet 2018 svenska daghem (pdf) finska daghem (pdf)
Lekparkersnas program under sommaren 2018
Avgifter för småbarnspedagogik – rådgivning

Utbildning: tfn 09 310 86400, vardagar kl. 10–12 och 13–15

Arkiverings ärenden: tfn 09 310 86346 eller 09 310 86638, vardagar kl. 9–12 och 13–15,
e-post: arkisto.kasvatusjakoulutus@hel.fi

Kopior av avgångsbetyg kan beställas per telefon eller på en beställningsblankett, som finns på sektorns webbplats under Blanketter.  Man kan också beställa betygskopior via Helsingfors stads webbtjänst E-tjänster.

Ungdomar kan få hjälp och råd hela sommaren också vid infodisken Navigatorn Helsingfors.

Helsingin työväenopisto betjänar vid infodisken i Instituthuset på Helsingegatan 26, 2 våningen. Kuntjänsten har öppet 25.6–29.7 måndag–torsdag kl. 9–16, tfn 09 310 88610. Työväenopisto

Helsingfors Arbis kansli, Dagmarsgatan 3, betjänar till 28.6 måndag–torsdag kl. 10-15 och per e-post: kansliet(at)arbis.hel.fi och telefon 09 310 49494. Ingen kundbetjäning 2.7–31.7. ArbisDELA