Småbarnspedagogiken samlar information om sina kunders erfarenheter

Information om kunderfarenheter samlas med en kundenkät 20.11-8.12.2019.

Kundernas respons är viktig för den kommer att användas för att ytterligare utveckla småbarnspedagogiken. Dessutom kommer vi att diskutera enkätresultaten med föräldrarna.

Svaren behandlas konfidentiellt och enskilda föräldrars svar kan inte särskiljas från helheten. Vårdnadshavarna har informerats om enkäten också direkt per e-post och genom att utnyttja eventuella andra kommunikationskanaler som enheten har.

Enkäten är öppen t.o.m. 8.12. Att svara tar 5–10 minuter. Enkäten genomförs i samarbete med Digitalist Group.

Klicka på följande länk för att komma till enkäten: https://digitalist.leanlab.co/cgi/view?sid=ecbbdf089279464b