Riku Ounaslehto

Småbarnspedagogiken inom Helsingfors stad närmar sig proaktivt alla spädbarnsfamiljer

Från och med nästa höst kontaktas alla vårdnadshavare till spädbarn i åldrarna 2–4 månader i Helsingfors via Suomi.fi-meddelanden antingen elektroniskt eller per post. Vårdnadshavarna får information om småbarnspedagogiken och om ansökan till den och de hänvisas till e-tjänsten Asti, där de kan börja planera sina barns småbarnspedagogik om de så vill.

I planen för småbarnspedagogiken kan vårdnadshavaren uppskatta hur länge barnet ska vårdas i hemmet och vilka tjänster inom småbarnspedagogiken hen önskar sig i olika skeden. All information om småbarnspedagogik finns tillgänglig för familjerna på en och samma gång på ett ställe, tydligt och i rätt tid. Den inkomna informationen utnyttjas vid planerandet av platser inom småbarnspedagogiken och senare i framtiden då förslag på platser inom småbarnspedagogiken ges.

Från och med nästa höst får vårdnadshavare som utarbetar en plan för småbarnspedagogik för sitt barn en förhandsifylld ansökan om småbarnspedagogik i Asti, och senare påminner Asti dem om att lämna in ansökan i rätt tid.

– Vår erfarenhet visar att många familjer har klara planer för när man ska återgå till jobbet och hur man då vill ordna barnets småbarnspedagogik. Vi vill ge familjerna möjligheten att förutse saker. Det är inte bindande att utarbeta en plan, men vi önskar att de nya tillvägagångssätten underlättar vårdnadshavarnas vardag. Samtidigt får vi värdefull information om till planerandet av tjänsten, säger Ulla Lehtonen, tf. direktör för småbarnspedagogik vid Helsingfors stad.