Småbarnspedagogiken efter en utlandsresa

Uppdaterat meddelande

Småbarnspedagogiken efter en utlandsresa

 

Det rekommenderas för tillfället att alla som anländer från utlandet till Finland ska på eget initiativ hålla sig i karantän i 14 dygn. Vid karantän på eget initiativ tillåts att man rör sig mellan arbetsplatsen och hemmet samt andra nödvändiga behov att röra sig.

 

Karantän på eget initiativ krävs inte om en person anländer från Estland, Lettland, Litauen, Norge, Danmark eller Island, dvs. barn som anländer från nämnda länder kan återvända till småbarnspedagogiken direkt efter resan.

 

Om ett barn som anländer från utlandet inte kan skötas hemma i 14 dygn från och med hemkomsten från utlandet till exempel på grund av vårdnadshavarnas nödvändiga arbete, jämställs barnets deltagande i småbarnspedagogiken med vårdnadshavarnas arbete, dvs. ett nödvändigt ärende.

 

Onödiga närkontakter och vistelse utanför hemmet bör undvikas i samband med karantän på eget initiativ. Man ska till exempel inte besöka en lekpark efter daghemsdagen.

 

Om barnet uppvisar symtom – också om de är lindriga – som tyder på corona inom 14 dygn från hemkomsten från en utlandsresa, ska hen stanna hemma. Dessutom ska man vända sig till den elektroniska Omaolo-tjänsten (hälsovårds- och socialtjänster) eller kontakta hälso- och sjukvården så att ett coronatest kan göras. 

 

Utrikesministeriet informerar om ändringar i karantänanvisningarna för dem som anländer till Finland och du kan följa med ändringarna i fortsättningen på adressen www.um.fi

Helsingfors stad följer Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar. www.thl.fi