Stillbild ur 3D-modellen.

Helsingforsskolors och -daghems lärmiljöer presenteras virtuellt i en ny 3D-modell

Helsingfors har skapat en åskådlig 3D-modell i vilken man virtuellt kan bekanta sig med olika lokaler som används för fostran och undervisning och med lokalernas pedagogiska användningsmöjligheter. I den virtuella byggnaden presenteras lärmiljöer inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt en tillfällig lokal inom den grundläggande utbildningen.

I den virtuella byggnaden finns fyra våningar i vilka man kan röra sig och lyssna på presentationer om hur lokalerna används. Det är möjligt att bekanta sig med den virtuella byggnaden på finska och engelska.

Inte endast de permanenta lokaler som används inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen presenteras utan också en tillfällig lokal inom den grundläggande utbildningen. I den tillfälliga lokalen kan man förverkliga liknande pedagogiska lösningar som i de permanenta lokalerna.

”Den nya virtuella byggnaden visar hur olika lokaler möjliggör inlärning, studier, lek eller annan målinriktad verksamhet”, berättar Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostran och utbildning. ”Den virtuella byggnaden har ingen adress utan den finns endast i virtuell form. Alla lokaler finns emellertid någonstans i Helsingfors och inlärning och aktiviteter pågår varje dag i dem. I lokalerna främjas de mål som ställts upp för barnens och de ungas uppväxt och inlärning. Inlärning sker överallt – också utanför de här lokalerna. I Helsingfors kan man lära sig överallt”, fortsätter sektorchef Pohjolainen.

Med hjälp av den virtuella byggnaden kunde olika lärmiljöer presenteras på Helsinki Education Week

Helsinki Education Week är en veckolång fest för inlärning i Helsingfors som synliggör det fantastiska arbete som utförs i daghem, skolor och läroanstalter i Helsingfors. Samtidigt får man lära sig av de bästa i världen och samarbeta med de internationella pedagogiska experter som besöker staden. I år arrangerades Helsinki Education Week 2–6.11.2020.

Tidigare år har hundratals internationella gäster besökt Helsinki Education Week för att bekanta sig med verksamheten i skolor, daghem och läroanstalter i Helsingfors. ”Eftersom evenemanget ordnades virtuellt i år, ville vi också presentera våra lärmiljöer virtuellt för både internationella och inhemska deltagare och andra som är intresserade av pedagogik. Vi skapade således den virtuella byggnaden, som torde illustrera olika lärmiljöer på ett ganska unikt sätt. Modellen väckte stort intresse på Helsinki Education Week och också i fortsättningen kan vi utnyttja den för att presentera våra lokaler och lärmiljöer”, berättar Marjo Kyllönen, som är chef för utvecklingstjänsterna.