Lapsi koristelee joulukuusta.

Skoleleverna har jullov 23.12−7.1

Jullovet i Helsingfors stads grundskolor och gymnasier börjar torsdagen den 23 december. Skolan startar igen den 10 januari. Studerandena vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto är i huvudsak lediga under vecka 52.

Ifall t.ex. coronaläget påverkar skolgången på något sätt informeras vårdnadshavarna om det via Wilma.

Skolornas arbets- och lovtider

Servicerådgivning under mellandagarna

Servicerådgivningen vid fostrans- och utbildningssektorn svarar på frågor också under mellandagarna per telefon, tel: 09 310 44986 och via responssystemet.

Kundbetjäningens kontaktuppgifter och respons

Telefonrådvigningen Eduguidance, som riktar sig till familjer som inte har svenska eller finska som modersmål, betjänar alla kunder, på finska och engelska, på adressen eduguidance@hel.fi. Eduguidance håller öppet den 20–23 december och efter årsskiftet från och med den 3 januari. Internationella familjer kan också komma överens om en telefontid.

Servicehandledningen för småbarnspedagogiken hjälper till i frågor angående ansökan om plats inom småbarnspedagogiken. Under jullovet håller telefonrådgivningen öppet den 27 och den 28 december samt den 3–5 januari klockan 9-15 på numret 09 310 80488. Du får betjäning även per e-post på adressen varepalveluohjaus@hel.fi. Ansökningarna om plats inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning handläggs och besluten om dem fattas nuförtiden vid enheten för småbarnspedagogikens servicehandledning.

Tilläggsinformation

Vårterminens första kurser på Arbis och Työväenopisto börjar efter trettondagen. Du kan bekanta dig med kursutbudet och anmäla dig till kurserna på Ilmonet.

Työväenopisto

Arbis

Bild: Adobe Stock