Opettaja ja oppilaat luokassa

Skolåret inleds i Helsingfors som vanligt, med beaktande av hälsosäkerhetsanvisningarna

Grundskolorna, förskoleundervisningen och gymnasierna i Helsingfors inleder höstens studier traditionellt i närundervisning torsdagen den 11 augusti. Vid Tölö gymnasiums vuxenlinje börjar höstterminen onsdagen den 24 augusti och i Helsingin aikuislukio måndagen den 29 augusti.

Grundexamensstuderandena vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto inleder sina studier den 3 augusti och de studerande i utbildning som handleder för examensutbildning, det vill säga HUX-utbildning, den 10 augusti.

”Det är fint att vi i år kan börja som vanligt i närundervisning. Vi är dock medvetna om att den smittsamma omikronvarianten av coronaviruset sprids i Helsingfors, liksom på andra ställen i världen. Vi har fortfarande effektiviserade rutiner för till exempel god handhygien samt lokalernas och ytornas renlighet och ventilation” påpekar sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn Satu Järvenkallas.

”Lärande skapar välbefinnande för individen och gemenskapen”

”Under det kommande läsåret satsar vi på att alla skolor och daghem är bra. För oss är det viktigt att främja både elevernas och medarbetarnas välbefinnande. Förbättrandet av välbefinnande och arbetsförhållanden ökar också dragnings- och hållkraften för personalen”, säger Järvenkallas.

”Det grundläggande arbetet i daghemmen och skolorna har gjorts bra och det står fortfarande i centrum för vår verksamhet. Vi vill också starkt bidra till att göra Helsingfors till huvudstaden för läsning och läskunnighet. Delaktighet och goda kompisfärdigheter är viktiga och dem vill vi främja på alla sätt”, säger Järvenkallas.

Nästan 100 000 barn och ungdomar omfattas av småbarnspedagogiken och undervisningen

I småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i Helsingfors stad deltar 28 000 barn varav 3 600 går till daghemmet för första gången i augusti. I den grundläggande utbildningen deltar nästan 47 000 elever, varav uppskattningsvis 200 är ukrainska krigsflyktingar som deltar i förberedande undervisning. Vi gör ett nära samarbete med privata utbildningsanordnare.

Stadens gymnasieskolor har nästan 10 000 studerande och antalet studerande vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto är 22 000. Man kan emellertid söka till Stadin AO under hela året i kontinuerlig ansökan.

På Helsingin työväenopistos och Arbis kurser deltar cirka 100 000 personer varje år. Kursanmälan är redan öppen. Studierna inleds den 5 september.

Bild: Adobe Stock