Samarbetsfärdigheter, empati, uthållighet – Helsingfors undersöker inlärning av dessa färdigheter i skolor

Helsingfors stads skolor deltar i en internationell undersökning av elevernas sociala och emotionella färdigheter och deras betydelse för inlärningen. Till dessa färdigheter hör bland annat samarbetsfärdigheter, tillit, ansvarsfullhet, uthållighet och empati.

I undersökningen deltar cirka 6 000 barn och unga i åldern 10 respektive 15 år från Helsingfors, deras föräldrar och lärare samt respektive skolas rektor. Utöver Helsingfors omfattar undersökningen nio andra OECD-städer. Undersökningen ger internationellt jämförbar information om faktorer kring såväl utvecklingen av sociala och emotionella färdigheter, deras betydelse för inlärningen som hur man kan lära sig dessa färdigheter.

"Det är viktigt att ha goda sociala och emotionella färdigheter i framtidens samhälle och arbetsliv. Undersökningen ger oss ny information om vilka förhållanden och praxis som antingen hindrar eller främjar utvecklingen av dessa färdigheter. Dessutom får vi praktiska verktyg för uppbyggnad och stärkning av sociala och emotionella färdigheter i våra skolor", säger Liisa Pohjolainen, direktör för fostrans- och utbildningssektorn. "Vi hoppas att så många av de inbjudna vårdnadshavarna som möjligt deltar i undersökningen, så att vi får värdefull information för utveckling av undervisningen", fortsätter sektordirektör Pohjolainen.


DELA