Studerande i ett av Helsingfors stads gymnasier.

Resultaten från gemensam ansökan publiceras idag

Helsingfors stads gymnasier publicerar idag namnen på de nya studerande som antagits. I de svenska gymnasierna fick 403 studerande en studieplats och i de finska gymnasierna fick 2664 en studieplats.

Stadens gymnasier publicerar namnen på nya studerande som antagits i samband med den gemensamma ansökan på sina webbplatser. Namnen uppdateras efter hand som uppgifterna fås från Studieinfo-systemet. På namnlistorna finns endast de sökande som har gett tillstånd till att deras namn publiceras.

De antagna får även ett antagningsbrev per post som innehåller noggrannare instruktioner om hur de bekräftar att de tar emot studieplatsen.

Svenskspråkiga gymnasier intresserar unga i hela Nyland

I stadens gymnasier fick 3067 unga en studieplats. Antalet förstahandssökande uppgick till 3622. Antalet förstahandssökande till de svenskspråkiga gymnasierna var 472 och till de finskspråkiga 3150.

− Våra gymnasier är fortfarande populära. Många studerande kommer från andra kommuner i Nyland, konstaterar Moa Thors, chef för den svenskspråkiga gymnasieutbildningen och fria bildningen.

I Helsingfors stads svenskspråkiga gymnasier var medeltalsgränsen 7,67. I de finskspråkiga gymnasierna var medeltalsgränsen 7,27. Det lägsta medeltalet för antagning till gymnasiet varierar i Helsingfors, eftersom antalet sökande, de sökandes medeltal och antalet nybörjarplatser i gymnasierna varierar från år till år.

Stadens gymnasier är Alppilan lukio, Brändö gymnasium, Etu-Töölön lukio, Gymnasiet Lärkan, Helsingin kielilukio, Helsingin kuvataidelukio, Helsingin luonnontiedelukio, Helsingin medialukio, Kallion lukio, Mäkelänrinteen lukio, Ressun lukio, Sibelius-lukio, Tölö gymnasium och Vuosaaren lukio. Gymnasiernas webbsidor.


Stadin AO:s mångsidiga utbud lockade sökande

Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto publicerar också namnen på sina antagna studerande idag. Vid Stadin AO fick 2211 sökande en studieplats. Antalet förstahandssökande var 2637.

Populära grundexamina var till exempel läkemedelsbranschen, livsmedelsbranschen, mediebranschen, el- och automationsbranschen samt logistik.

I stadens gymnasier och Stadin AO fanns sammanlagt 5602 nybörjarplatser för dem som sökt om studieplats i samband med den gemensamma ansökan. I vårens gemensamma ansökan sökte 6259 förstahandssökande till dessa platser.

Den utvidgade läroplikten gäller unga som gått ut grundskolan

Unga som gått ut grundskolan i vår omfattas av den utvidgade läroplikten. Det innebär att läroplikten tar slut när den unga fyller 18 år eller då hen för det avlägger en examen på andra stadiet.

Målet är att alla unga ska garanteras en studieplats. Om den unga inte får en plats via den gemensamma ansökan kommer grundskolans elevhandledare att handleda hen också under sommaren. Den unga får även hjälp med att ansöka om en studieplats genom den kontinuerliga ansökan.

Läroplikten kan också fullgöras i utbildning i övergångsskedet mellan den grundläggande utbildningen och utbildning på andra stadiet.

För närvarande omfattar utbildningen i övergångsskedet påbyggnadsundervisningen inom den grundläggande utbildningen (tionde klass), utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (Luva) och utbildning som handleder för yrkesutbildning (Valma).

Valma erbjuds på svenska av yrkesinstitutet Prakticum. Luva ordnas enbart på finska i Helsingfors.

Ansökan till påbyggnadsundervisningen, Luva och Valma sker på adressen www.studieinfo.fi. Ansökan till Helsingfors stads vuxengymnasium och till läroavtalsutbildningar pågår kontinuerligt.

Foto: Jussi Hellsten