Ung man gör trix med bmx-cykel utanför Amos Rex

Resultaten från den gemensamma ansökan publiceras – stadens gymnasier och Stadin AO populära

I vårens gemensamma ansökan fick 3 185 studerande en studieplats på något av Helsingfors stads 14 gymnasier och 2 217 studerande en studieplats på det finska yrkes- och vuxeninstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO). Namnen på de nya studerande som har antagits till stadens gymnasier och Stadin AO i den gemensamma ansökan publiceras idag den 16 juni.

Gymnasierna och Stadin AO lägger ut namnen på sina nya studerande på sina webbplatser. På namnlistorna finns endast de sökande som har gett tillstånd till att deras namn publiceras. De antagna får också ett personligt antagningsbrev med noggrannare instruktioner om hur de bekräftar att de tar emot studieplatsen. Studieplatsen ska tas emot före utgången av juni.

På stadens gymnasier och Stadin AO finns sammanlagt 6 042 nybörjarplatser för dem som sökt studieplats i den gemensamma ansökan. I vårens gemensamma ansökan sökte 6 176 förstahandssökande till dessa platser.


På gymnasierna betonas samarbetet med arbetslivet och högskolor

På stadens gymnasier fick 3 187 unga en studieplats. Antalet förstahandssökande uppgick till 4 130. Antalet förstahandssökande till de svenskspråkiga gymnasierna var 508 och till de finskspråkiga 3 622.

– Gymnasiet lockar mer än någonsin. En av orsakerna kan vara den nya läroplanen där samarbetet med högskolorna och arbetslivet betonas, men också den utvidgade läroplikten spelar säkert in. För att möta den stora efterfrågan har vi i år ökat antalet studieplatser, konstaterar Moa Thors, chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen.

På Helsingfors stads svenskspråkiga gymnasier var medeltalsgränsen 7,75 och på de finskspråkiga gymnasierna var den 7,25. Det lägsta medeltalet för antagning till gymnasiet varierar i Helsingfors, eftersom antalet sökande, de sökandes medeltal och antalet nybörjarplatser på gymnasierna varierar från år till år.

Stadens gymnasier är Alppilan lukio, Brändö gymnasium, Etu-Töölön lukio, Gymnasiet Lärkan, Helsingin kielilukio, Helsingin kuvataidelukio, Helsingin luonnontiedelukio, Helsingin medialukio, Kallion lukio, Mäkelänrinteen lukio, Ressun lukio, Sibelius-lukio, Tölö gymnasium och Vuosaaren lukio. Gymnasiernas webbsidor.

Stadin AO:s mångsidiga utbildningsalternativ

På Stadin AO fick 2 217 sökande en studieplats. Antalet förstahandssökande till Stadin AO var 2 046. Populära grundexamina var den här våren läkemedelsbranschen, tandtekniken, laboratoriebranschen, mediebranschen, el- och automationsbranschen samt logistikbranschen.

– Det är mycket glädjande att det fanns ett intresse också den här gången för Stadin AO i den gemensamma ansökan. Stadin AO erbjuder mångsidiga möjligheter att förvärva kunnande – hos oss kan man utexamineras till över 50 olika yrken och dessutom kan man bedriva gymnasiestudier på det finska yrkesgymnasiet, berättar Maria Sarkkinen, chef för yrkesutbildningen på Stadin AO.

De som blev utan studieplats i den gemensamma ansökan kan ansöka flexibelt året runt till Stadin AO:s examensalternativ. Mer information om kontinuerlig ansökan finns på Stadin AO:s webbsidor (på finska).

Hux-utbildningen ger färdigheter för andra stadiet

Läroplikten utvidgades ifjol och alla niondeklassare som går ut grundskolan ska därför söka till en utbildning på andra stadiet. Om en elev inte får en plats i den gemensamma ansökan, hjälper grundskolans elevhandledare och Navigatorn Helsingfors eleven också på sommaren och hänvisar hen till kontinuerlig ansökan.

Läroplikten kan också fullgöras i utbildning som handleder för examensutbildning (Hux), som är förlagd mellan den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet. Under den gemensamma ansökan uppgick antalet sökande till Hux-utbildningen till 1 237, av vilka 127 var förstahandssökande.

I Hux-utbildningen får man stöd i att utveckla sina studiefärdigheter samt i att välja bransch och fortsatt utbildning. Under utbildningen har man möjlighet att bekanta sig med både yrkes- och gymnasiestudier. Den som vill kan också höja sina slutvitsord från grundskolan.
Hux räcker högst ett år (38 veckor), men den studerande kan flexibelt inleda studierna på andra stadiet före det.

Till Hux-utbildningen söker man på adressen www.opintopolku.fi.

Mer information:

Chef för den svenska fria bildningen och gymnasieutbildningen Moa Thors, tfn 09 310 70077
Chef för den finska gymnasieutbildningen Harri Korhonen, tfn 09 310 86432
Biträdande rektor Sari Slöör, Stadin AO, tfn 09 310 64093

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@hel.fi