Helsingfors stad utvidgar rådgivningskontrollerna nästa vår till att omfatta daghem i Jakobacka och mellersta Helsingfors

Det har varit möjligt i Helsingfors att välja att barnets 3 års rådgivningskontroll utförs på daghemmet. Från och med våren 2019 omfattas också Jakobacka och mellersta Helsingfors av modellen. Rådgivningskontroller kan utföras förutsatt att tillräckligt många familjer på daghemmet visar intresse för dem. För att en grupp ska kunna sättas ihop krävs att 6–10 familjer deltar.

”Vi samlar in kundrespons ett par gånger per år. Responsen från både föräldrarna och personalen har varit mycket positiv”, berättar Ulla Lehtonen, som är områdeschef för småbarnspedagogik.

”Med tolkars hjälp fungerar modellen också på mångkulturella områden.”

Modellen går ut på att man observerar barnet i förskott på daghemmet, varefter en hälsovårdare utför en hälsoundersökning och en tandskötare en kontroll av munhälsan på rådgivningsdagen. I tjänsten ingår också en diskussion i vilken föräldrarna, en arbetstagare från daghemmet, en hälsovårdare och en tandskötare deltar. Diskussionsämnena väljs ut utifrån föräldrarnas önskemål. 

Familjerna kan själva välja om de vill delta i hälso- och välbefinnandekontrollen på daghemmet, förutsatt att gruppen omfattar tillräckligt med familjer, eller om de såsom tidigare besöker rådgivningen för 3 års rådgivningskontrollen.


Mer information:
Rådgivningskontroll och kontroll av munhälsan på daghemmet (på finska)
DELA