Portalen Aula

Portalen Aula i bruk i Helsingfors grundskolors datorer i januari

I januari introducerades den nya portalen Aula för eleverna i Helsingfors stads grundskolor. Aula har utvecklats med mål att stödja elevernas inlärning och välbefinnande.

Portalen Aula är startsidan i de datorer som används av eleverna inom den grundläggande utbildningen. I portalen finns länkar till de viktigaste tjänster som används dagligen i skolan, såsom lärmiljöerna. Dessutom innehåller den lättillgängligt information som den egna skolans elevvård och länkar till skolhälsovården, den egna skolans hemsida, stadens bibliotekstjänster, skollunchmatsedeln och stadens tjänster för barn och unga.

Portalen är lättanvänd och underlättar användningen av olika lärmiljöer och lärverktyg. Den förbättrar också åtkomsten till de tjänster som stödjer elevernas välbefinnande i och med att det i webbläsarens startvy finns länkar till kontaktuppgifterna för den egna skolans elevvård och skolhälsovården.

Tre språkversioner av portalen

I Aula visas varje dag en ny bakgrundsbild med ett natur- eller kulturmotiv. På sidan finns också en datasäker, reklamfri söktjänst för barn och unga. Eleven kan välja vilka tjänster är hens favoriter.

Det finns tre språkversioner av Aula-portalen: en svensk, finsk och engelsk. I de svenskspråkiga grundskolorna är sidan automatiskt på svenska.

För gymnasierna och yrkesutbildningen har egna versioner av Aula utvecklats.

Portalen har planerats så att den fungerar i all datautrustning. Vårdnadshavarna kan bekanta sig med tjänsten tillsammans med sina barn på adressen https://aula.edu.hel.fi

Mer information: ICT-projektchef Karri Mehtälä, karri.mehtala@hel.fi, 09 310 88045