Bild: Riku Ounaslehto

Plats inom småbarnspedagogik enkelt i framtiden

Helsingfors satsar på utveckling av proaktiva tjänster samt utnyttjande av data och artificiell intelligens. Till exempel under innevarande höst togs e-tjänsten Asti i bruk för ansökan om småbarnspedagogik i Helsingfors. I projektet Asti planeras nu även en ny tjänst för familjer, där syftet är att i framtiden kontakta helsingforsiska familjer proaktivt angående ansökan om en plats inom småbarnspedagogik. Familjerna ges information om småbarnspedagogik i ett tidigt skede samt utreds olika servicebehov och föreslås en lämplig plats automatiskt, i rätt tid och på rätt plats. Syftet är dessutom att familjerna får information om platsen redan tidigare.

Ansökan om småbarnspedagogik görs tydligare och enklare. Fördelen med den nya tjänsten är att tillgängligheten och servicerådgivningen relaterade till småbarnspedagogik förbättras och effektiveras samt att principen om närtjänster förverkligas ännu bättre.

I pilotprojektet som startar i november delas ut information om småbarnspedagogik till spädbarnsfamiljer och de ombeds att anonymt fylla i en förhandsenkät. Inbjudan till enkäten delas ut via daghemmen, lekparkerna, rådgivningsbyråerna vid familjecentren och social medie-kanaler till spädbarnens och även de större barns vårdnadshavare vars barn inte ännu omfattas av småbarnspedagogik och som inte lämnat in ansökan om småbarnspedagogik. Information som fås av förhandsenkäten utnyttjas vid planering av att erbjuda en plats inom småbarnspedagogik och framtida småbarnspedagogikstjänster.

Svara på enkäten mellan 15.11–15.12.2021