Övergången från förskolan till skolan har planerats noggrant i Helsingfors

Övergången från förskolan till skolan är spännande – både för barnet och för vårdnadshavaren. Daghemmen och skolorna i Helsingfors samarbetar tätt för att säkerställa en smidig övergång.

Utvecklingen av samarbetet mellan daghemmen och skolorna stöder barnets övergång till skolan och början av en säker skolstig. Genom planmässigt samarbete kan barns individuella inlärningsfärdigheter och behov beaktas. Målet är att övergången till skolan inte känns främmande eller skrämmande för barnet.

Förskolornas och skolornas samarbete konkretiseras via gemensamma lärstunder, som baserar sig på förskoleundervisningens och den grundläggande undervisningens gemensamma teman och mål. Barnen kan exempelvis undersöka vårens tecken i naturen eller skapa gemensamma berättelser utgående från deras egna färdigheter.

I och med gemensamma lärandet förstärks barnets uppfattning om sig själv som en aktiv aktör och upplever sig vara en del av gemenskapen. Barn och vuxna lär känna varandra, och skolans samt daghemmets verksamhetskulturer blir enhetliga.

Utöver gemensamt lärande innebär samarbetet mellan förskolan och nybörjarundervisningen att man gemensamt bedömer elevernas stödbehov och planerar stödåtgärder, samt överför information om framtida skolelever. Personalen vid daghemmet besitter mycket information om barnets inlärningsfärdigheter, och denna information överförs till skolan med vårdnadshavarnas samtycke.

Vårdnadshavarna spelar en viktig roll för början av barnets skolstig

Vårdnadshavarna känner sitt barn bäst, och det lönar sig att dela den informationen med skolan. Vår nya video visar hur vårdnadshavarna kan stödja sina barn i början av skolstigen.

Videor (länkar till YouTube):
Att börja skolan i Helsingfors – Ett nytt äventyr börjar
Uuden edessä - Koulun aloittaminen Helsingissä