Helsingfors växer och behöver mer personal. Foto: Jefunne Gimpel

Över 300 lediga lärartjänster i Helsingfors grundskolor och gymnasier

Ordinarie lärartjänster i Helsingfors stads finskspråkiga grundskolor och gymnasier kan sökas som bäst. Ansökningstiden går ut den 21 januari. Lärartjänster i svenskspråkiga grundskolor och gymnasier kan sökas från den 13 januari och till den 28 januari. Också rektorstjänster kan sökas. Anställningarna inleds i augusti 2019.

Det rör sig om över 300 lediga lärartjänster, varav 53 är i svenskspråkiga skolor. Merparten av tjänsterna är inom den grundläggande utbildningen. Lärare behövs för såväl nya uppgifter som för att ersätta lärare som gått i pension.
Lediga ordinarie rektorstjänster finns i skolorna Haagan peruskoulu, Meilahden yläasteen koulu, Jätkäsaaren peruskoulu och Tapanilan ala-asteen koulu.

Tjänster kan sökas via det elektroniska rekryteringssystemet

Helsingfors växer och behöver mer personal

Proffs behövs mer eller mindre ständigt inom sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad, såsom t.ex. barnskötare inom småbarnspedagogik, lärare i småbarnspedagogik, speciallärare i småbarnspedagogik, klasslärare, lektorer och lärare i yrkesämnen. Både lediga visstids- och ordinarietjänster finns.

Behovet av personal växter i och med att antalet helsingforsare ökar avsevärt de närmaste åren. Åren 2018–2021 uppskattas antalet barn och unga i Helsingfors öka på följande sätt: antalet barn i åldern 1–6-år ökar med 3 procent (1 021 personer), antalet barn i åldern 7–15 år med 8 procent (4 411 personer ) och antalet unga i åldern 16–18 år med 6 procent (953 personer).

Alla lediga arbetsplatser på Helsingfors stad finns på Helsinkirekry