Genom osynlighetskampanjen fästs uppmärksamhet vid risken för marginalisering av unga

Osynlighetskampanjen uppmuntrar människor att vara en trygg vuxen i vardagen i både bekanta och obekanta barns och ungas liv.

Ett osynligt barn är ett barn vars nöd ingen ser och vars klagan ingen hör. Hen har ingen trygg vuxen som hen kan anförtro sig åt och som hen kan lita på. Ett osynligt barn är ensamt och kan utsättas för mobbning. Vem bryr sig?

En osynlig ung människa riskerar att marginaliseras. Hen är utan framtidsutsikter. Hen kan hamna utanför utbildning och arbetsliv – om ingen hjälper. Vem märker hen och kunde uppmuntra hen?

Helsingfors vill säkerställa att varje barn och varje ung person har minst en trygg vuxen i sitt liv. Genom ett särskilt projekt samlas de åtgärder som Helsingfors vidtar för att förebygga marginalisering av barn och unga.

- Undersökningar visar att t.o.m. var tredje helsingforsare i högstadieålder har oroat sig över sin sinnesstämning. Var tionde har ingen nära vän. En femtedel av personer i åldern 20–29 år har ingen examen efter grundskolan. Vi måste få till stånd en förändring här, säger projektchef Katja Rajaniemi.

Helsingfors startar 11.11 en kampanj med syfte att påminna om att vi alla ansvarar för osynliga barn och unga. Osynlighetskampanjen uppmuntrar människor att vara en trygg vuxen i vardagen i både bekanta och obekanta barns och ungas liv. För att de alla ska inkluderas och för att inte en enda ska marginaliseras.

Läs mera om osynlighetskampanjen

Projekt för att minska ojämlikhet och barns/ungas marginalisering