Också möjligt att hämta hem skolmat i fortsättningen

Med anledning av coronavirusläget har Helsingfors ordnat skolmåltider för de elever i årskurs 1–9 som får närundervisning och för dem som får distansundervisning i elevernas egna skolor. 

Elever som får distansundervisning kan också i fortsättningen delta i skolmåltider i sin skola, men från och med den 27 april kan eleverna eller deras vårdnadshavare också hämta elevens skolmåltid från en skola som fungerar som avhämtningsplats. De skolmåltider som hämtas värms och äts hemma. På måndagar hämtas måltiderna för måndag och tisdag, medan måltiderna för onsdag, torsdag och fredag hämtas på onsdagar. All mat som är avsedd att hämtas är laktosfri blandad kost utan svinkött eller också vegetarisk kost. Om eleven äter i sin skola, är det också möjligt att få annan specialkost.

Vårdnadshavarna till Helsingfors grundskolors elever får mer information om alternativet via Wilma och ombes dessutom att fylla i en förfrågan med hjälp av vilken vi kartlägger hur många hämtade måltider behövs och antalet elever som äter i sin egen skola. Vi ber att få svaren före kl. 12 den 16 april. Som avhämtningsplatser fungerar flera skolor runt om i Helsingfors och vårdnadshavaren väljer avhämtningsplats i samband med anmälan. Utdelningen av skolmåltiderna sker stegvis i små grupper och med iakttagande av hygienanvisningar.

De distanselever som omfattas av specialskjutsservicen kan om de så vill få skjuts till skolan för att äta där eller också så kan deras vårdnadshavare hämta maten från den valda avhämtningsplatsen. Om vårdnadshavaren inte vill att skjuts ska ordnas för eleven, betalas en måltidsersättning till familjen som stöd för måltider i hemmet.

”Skolmat är viktig för att barnen och de unga ska få den dagliga näring de behöver. Vi hoppas att vi genom att möjliggöra skolmåltider i den egna skolan och skolmåltider hemma får så många elever som möjligt att omfattas av skolbespisningen”, konstaterar Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostrans- och utbildningssektorn.

 Aktuellt om coronaviruset