Foto: Jefunne Gimpel

Nytt läsår inleds i augusti

I början av augusti bjuder daghemmen, grundskolorna, gymnasierna och yrkesinstiutet Stadin ammattiopisto igen in alla som vill lära sig i Helsingfors.

Efter sommarlovet inleds skolarbetet i stadens svenska grundskolor och gymnasier den 14 augusti och i stadens finska grundskolor och gymnasier den 9 augusti lärdom.

Öppettiderna i daghemmen varierar och några daghem har öppet hela sommaren. Från 6.8 är alla daghem öppna igen.

De nya studerandena vid Stadin ammattiopisto börjar den 6 augusti och de som fortsätter studierna startar den 1 augusti, men undervisningen börjar den 13 augusti.

Höstterminen vid Tölö gymnasiums vuxenstudielinje och i Helsingin aikuislukio  börjar den 28 augusti.

DELA