Nytt elektronisk datasystem

Nytt elektroniskt datasystem för tjänster som fostran och utbildning vid Helsingfors stad tillhandahåller

Fostrans- och utbildningssektorn har startat ett omfattande projekt, där man bygger ett nytt elektroniskt datasystem för de tjänster som sektorn tillhandahåller. Först ut är arbetet med att utveckla e-tjänster inom småbarnspedagogiken. Projektets övergripande mål är att bygga användarorienterade e-tjänster för stadsinvånarna.  

Helsingfors stads vision är att vara världens bäst fungerande stad. Staden satsar på e-tjänster som är tillgängliga för alla samt på digitalisering, artificiell intelligens och robotisering. Genom det nya systemet genomför man Helsingfors stads strategi och digitaliseringsprogrammet inom undervisningen. 

– Det nya datasystemet förbättrar e-tjänsternas användbarhet. Systemet är flexibelt: det möjliggör tillhandahållande av nya tjänster, främjar interaktiv interaktion och underlättar personalens dagliga arbete, berättar sektorchef  Liisa Pohjolainen. 

Det nya datasystemet kommer att ersätta Effica och MultiPrimus, dvs. de datasystem som används för tillfället. Via datasystemet är de lärande och deras föräldrar i kontakt med daghem, skolor och läroinrättningar. Tack vare det nya systemet blir det klarare och enhetligare att sköta ärenden och kontakten. Målet är att samma datasystem ska kunna användas under hela den livslånga lärstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet – att man ska få alla tjänster ”över en disk”. Användningen av e-tjänsterna kommer att vara oberoende av tid och plats, och interaktiv. 

Datasystemet möjliggör också i högre grad utveckling av verksamheten i och med att automatiseringen frigör mer tid för kundservice. Utbudet av tjänster blir klarare och möjligheten till interaktiv kommunikation blir bättre såväl inom tjänsterna som mellan dem.   

– Projektet för utveckling av ett elektroniskt datasystem är ambitiöst och kommer att ta flera år. Nya funktioner utvecklas och tas i bruk stegvis. Som bäst förverkligas de första småbarnspedagogiska tjänsterna. I planeringen och utvecklingen deltar medarbetare inom småbarnspedagogiken och föräldrar bosatta i Helsingfors, konstaterar Liisa Pohjolainen.

Fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad har i uppgift att möjliggöra livslångt lärande för helsingforsare i alla åldrar – för barn, unga och vuxna. Sektorn ansvarar i Helsingfors för småbarnspedagogik och förskoleundervisning för 27 100 barn, för grundläggande utbildning för 42 500 barn och för gymnasie- och yrkesinriktad utbildning för 22 200 studerande. På sektorns ansvar ligger också ett svenskt och ett finskt arbetarinstitut, där 102 600 personer studerar på årsbasis. Sektorn har sammanlagt 13 535 medarbetare.