Nytt datasystem för elektronisk ärendehantering under utveckling – inget beslut i Helsingfors om utbyte av Wilma

Fostrans- och utbildningssektorn har inlett utvecklingen av ett nytt datasystem för elektronisk hantering av ärenden (det s.k. ASTI-projektet). Ämnet har behandlats mycket de senaste dagarna. Användargränssnittet Wilma, som skolorna använder för tillfället, kommer ännu inte att slopas och inget beslut har heller fattats därom, utan Wilma kommer att användas ännu i flera år.

Fostrans- och utbildningssektorns digitaliseringsprogram har som mål att utveckla en heltäckande plattform. Det ska finnas en kommunikationskanal från småbarnspedagogiken till andra stadiet, dvs. en inloggning, ett lösenord och ett användar-ID, som vårdnadshavarna kan använda också då barnet övergår från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen.

Plattformen utvecklas stegvis i samarbete med småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Personalen och vårdnadshavarna kommer att informeras om projektets övergångsskeden i god tid i förväg.

Utvecklingen av datasystemet har inletts med tjänsterna inom småbarnspedagogiken. Personal inom småbarnspedagogiken, vårdnadshavare till barn inom småbarnspedagogiken och andra berörda har deltagit i utvecklingsarbetet. Ifråga om den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den yrkesinriktade utbildningen har utvecklingsarbetet ännu inte inletts. I dessa fall kommer man också att samarbeta med personalen och vårdnadshavarna för att säkerställa att man får en välfungerande och användarvänlig slutprodukt.