Suoraan sisältöön
A A A
glada hoppande studeranden

Stadens gymnasier och Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto tar emot cirka 5000 nya studerande

Namnen på de nya studerande som antagits till Helsingfors stads gymnasier och Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto offentliggörs i dag i läroanstalterna och på deras webbplatser. I stadens 14 gymnasier fick sammanlagt 2635 ungdomar en studieplats, medan 2334 ungdomar fick en studieplats i yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto, där det fortfarande finns lediga studieplatser.

Namnen på de nya studerandena publiceras på webbplatserna efter hand som uppgifterna fås från Studieinfo-systemet. I namnlistorna ingår bara de sökande som har gett sitt tillstånd till att deras namn publiceras på Internet. De antagna får ett brev med närmare anvisningar om hur de ska bekräfta att de tar emot studieplatsen.
Sammanlagt finns det 5563 nybörjarplatser i stadens gymnasier och i Yrkesinstitutet stadin ammattiopisto. Antalet förstahandssökande till dessa platser var 5583 vid vårens gemensamma ansökan. Alla sökande får inte den studieplats de vill ha i första hand, men många får ändå en studieplats vid någon av de läroanstalter som de har placerat som önskemål 2–5.

Det lägsta medeltalet för antagning till stadens gymnasier är 7,33 och 7,25

Studieplats i stadens gymnasier fick 2635 ungdomar. Antalet förstahandssökande var 3069. Till de finska gymnasierna sökte 2628 och till de svenska 441.
Stadens gymnasier är fortfarande populära. Alla har någon form av inriktning, antingen ett riksomfattande särskilt uppdrag eller någon annan form av betoning.
I år var det lägsta medeltalet för antagning till stadens finska gymnasier 7,33 (samma som år 2017). Vid de svenska gymnasierna gick gränsen vid 7,25 (samma som år 2017). Det lägsta medeltalet för antagning till ett gymnasium i Helsingfors varierar från år till år beroende på antalet sökande till gymnasierna och hur höga medeltal de har samt på antalet nybörjarplatser i gymnasierna.
Stadens gymnasier är Alppilan lukio, Brändö gymnasium, Etu-Töölön lukio, Gymnasiet Lärkan, Helsingin kielilukio, Helsingin kuvataidelukio, Helsingin luonnontiedelukio, Helsingin medialukio, Kallion lukio, Mäkelänrinteen lukio, Ressun lukio, Sibelius-lukio, Tölö gymnasium och Vuosaaren lukio.
Gymnasiernas webbplatser

Många studielinjer fullsatta i Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto

Studieplats vid Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto fick 2 334 ungdomar. Antalet förstahandssökande var 2 514.
Populära branscher var såsom under tidigare år tandteknik, läkemedelsbranschen, branschen för skönhetsvård, säkerhetsbranschen och logistikbranschen. Till de mest sökta hör fortfarande grundexamen inom mediebranschen och det visuella uttrycket, likaså turism och livsmedelsbranschen. En ökning av intresset kunde i år skönjas för el- och automationsbranschen.

Det finns ändå fortfarande lediga studieplatser, närmare information på yrkesinstitutets webbplats och Facebook.
 

Ansökan till tian samt till förberedande utbildningar pågår

Studieplatser som förblivit lediga vid den gemensamma ansökan kan sökas via webbtjänsten www.studieinfo.fi eller www.opintopolku.fi. Alternativen för dem som inte har fått studieplats är tian, läroavtalsutbildningen och ungdomsverkstäderna. För ungdomar med invandrarbakgrund finns också olika förberedande utbildningar. Också till dessa utbildningar söker man via Studieinfo.fi. Ansökningstiden går ut den 25 juli.
Hjälp och råd får man också hela sommaren vid infodisken Navigatorn Helsingfors.

En sammanställning över resultaten i Helsingfors stads gymnasier, gemensam ansökan våren 2018


DELA