Läs och kommentera den nya planen för småbarnspedagogik i Helsingfors

Helsingfors plan för småbarnspedagogik uppdateras 2019 i och med att grunderna för planen för småbarnspedagogik och lagen för småbarnspedagogik har uppdaterats.

Planen har uppdaterats tillsammans med personal och familjer. Familjerna fick tidigare ge kommentarer om övergångarna mellan grupper och enheter, mobbningsförebyggande arbete och utvärdering.
Dessa är nu bearbetade och insatta i planen.

Bekanta dig med den nya planen för småbarnspedagogik i Helsingfors och kommentera senast 9.6.2019.
(Planen är ännu ett utkast!)

Kommentera här