Barn målar en regnbåge med vattenfärger

Nya daghemslokaler till Stora Robertsgatan

Helsingfors får nästa sommar ett nytt daghem i centrum på adressen Stora Robertsgatan 23. Det svenskspråkiga daghemmet Roban och det finskspråkiga daghemmet päiväkoti Roba kommer att inleda sin verksamhet i lokalen den 1 augusti 2022. Roban och Roba kommer att erbjuda en daghemsplats för cirka 240 barn. Lokalen ersätter Daghemmet Alberts, daghemmet Meripirttis särskilda lokaler på Petersgatan och Sandstrandsvägen samt daghemmet Kaisaniemis lokaler.

De nuvarande barnen på ovannämnda daghemmen flyttar med daghemmen till den nya lokalen. Familjer kan också vid behov ansöka om intern förflyttning till stadens andra daghem. Nya kunder kan ansöka om plats inom småbarnspedagogiken i e-tjänsten Asti. Mer information finns på stadens webbplats.