Barn i klassrummet.

Ny servicerådgivning inom fostran och utbildning har öppnats för internationella familjer

Fostrans- och utbildningssektorn har öppnat en ny servicerådgivning som kompletterar den servicerådgivning som redan erbjuds. Till buds står både telefonrådgivning och uppsökande rådgivning för internationella familjer som funderar över frågor kring utbildning i Finland.

Med den nya servicerådgivningen vill man nå familjer med ett främmande språk som modersmål i ett så tidigt skede som möjligt, ge dem individuell rådgivning och hänvisa dem till rätt tjänst. Telefonrådgivning ges på finska och engelska.

Servicerådgivningens målgrupp är internationella familjer som redan bor i Finland eller som planerar att flytta till Finland. För att rådgivningen ska vara tillgänglig för alla erbjuder man rådgivning också på annan tid än på kontorstider.

”Rådgivningen hjälper dem som har frågor kring lekparks- och klubbverksamhet, daghem eller skolor. Det kan röra sig om till exempel det finländska dagvårds- och skolsystemet, om att söka till daghem eller skola, tjänster på andra stadiet och utbildningsstigar, att använda Wilma eller fylla i blanketter”, berättar Elena Silverang. Hen arbetar som projektplanerare vid fostrans- och utbildningssektorn och ansvarar för den nya rådgivningen.

Telefonrådgivningens servicetider

Telefonrådgivningen är öppen på måndagar kl. 14–17 samt på onsdagar kl. 9–11 och 14–17.

Rådgivningens nummer är +358 9 310 33444.

Vid behov kan man också komma överens om en rådgivning på annan än ovan nämnda tider genom att sända en begäran om att bli uppringd per e-post till adressen eduguidance@hel.fi.

Den uppsökande rådgivningens servicetider

Utöver telefonrådgivning inbegriper projektet uppsökande rådgivning, där en servicehandledare är anträffbar på måndagar, tisdagar och torsdagar i Havsrastböle eller Malm i enlighet med tidsschemat nedan. Dessutom är en servicerådgivare som talar arabiska på plats på måndagar och torsdagar.

”Den uppsökande rådgivningen går dit där det finns familjer som eventuellt vill ha rådgivning. Då jag möter människor i deras vardagsomgivning, är det lätt för dem att ställa frågor och få svar”, säger Silverang.


MÅNDAG TISDAG
TORSDAG
Tid
Kl. 10–12
Kl. 10–13
Kl. 14–17
Stadsdel
Havsrastböle
Havsrastböle
Malm
Plats och adress

Lekparken Stagparken
(Haruspuisto),
Havsrastböletorget 7
African Care,
Havsrastbölegränden 2 B
Malmhuset,
Nedre Malms torg 1


Fostrans- och utbildningssektorns telefonrådgivning betjänar fortsättningsvis

Fostrans- och utbildningssektorns rådgivning betjänar så som tidigare på numret 09 310 44986 från måndag till fredag kl. 10–12 och 13–15. Du kan ställa frågor kring lekparker, daghem, familjedaghem, grundskolor, gymnasier och yrkesutbildning.

Den nya servicerådgivningen, som öppnades på måndagen 21.9.2020, är ett pilotprojekt som bygger på en modell för erbjudande av handledning och tjänster med koppling till den småbarnspedagogik och grundläggande utbildning som ordnas av fostrans- och utbildningssektorn. Projektet förverkligas i samarbete med IHH (International House Helsinki). Målet med servicerådgivningen är att ge internationella familjer rådgivning kring utbildning i Finland per telefon och ansikte mot ansikte.

Foto: Jefunne Gimpel