Lärare talar med barn runt bord

Nu söker vi lärare

Det är återigen dags att söka lärare till ordinarie tjänsteförhållanden till grundskolor och gymnasier vid Helsingfors stad!

Varje år i januari öppnar vi de ordinarie tjänster inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning som startar följande läsår den 1 augusti genom offentligt ansökningsförfarande. Det erbjuds mångsidiga uppgifter inom klass-, special- och ämnesundervisning i skolor och i läroanstalter runt om i staden.

Fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors stad är internationellt uppskattad, den största och mångsidigaste aktören inom den finländska utbildningen. Vi betjänar årligen 136 000 Helsingforsbor på drygt 700 verksamhetsställen, med 14 000 sakkunniga anställda inom småbarnspedagogik, gymnasie- och yrkesutbildning samt fritt bildningsarbete.

Vid Helsingfors stad utnyttjar man förutom skolan och dess näromgivning hela staden som inlärningsmiljö. Kom med och skapa framtiden tillsammans med vår sakkunniga arbetsgemenskap! Vi erbjuder dig utmärkta utbildningsmöjligheter samt en stor och ansvarsfull arbetsgivares mångsidiga arbetsförmåner.

Lediga tjänster på www.helsinkirekry.fi, ansökningstiden fortsätter till den 24 januari kl. 16.00. Bekanta dig med våra lediga jobb och skicka din ansökan!

Fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors – världens mest storslagna plats att lära sig!

Foto: Juhokuva