Idéer om hur morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever kunde utvecklas – berätta dem för oss

Verksamhetsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever i Helsingfors förnyas under läsåret 2019–2020. 

Hur kunde verksamheten utvecklas? Delta i utvecklingen av verksamheten i tjänsten Kerrokantasi-(berätta din synpunkt) senast den 13 oktober.

Vilka saker påverkar valet av eftermiddagsverksamhetsplats? Av vilka element består en god morgon- och eftermiddagsverksamhet? Vad bör staden beakta i samband med att verksamhetsplanen bereds?

Staden vill gärna ha svar på dessa frågor av dem som använder tjänsterna. Det är möjligt att svara på tjänsten Kerrokantasi senast den 13 oktober.

Allas synpunkter och utvecklingsförslag välkomnas, såväl kommuninvånarnas och vårdnadshavarnas som personalens – också barnens!

Barnens önskemål diskuteras i eftermiddagsverksamhetens barngrupper. Barnen kan berätta om sina idéer, som kan utnyttjas som innehåll i verksamheten. Dessutom ordnar man t.ex. planeringsmöten, där barnen är ordföranden och ger de andra ordet.

Delta i att utveckla staden och de öppna hörandena via tjänsten Kerrokantasi

Läs mer: Morgon- och eftermiddagsverksamhet