Drumsö lågstadieskolas och Minervaskolans rektor Anna-Maria Rosenqvist.

Nytt mentorskapsprogram ska gynna framförallt nya lärare

För nyanställda lärare är det kollegiala stödet viktigt. Därför kommer Helsingfors stad från och med hösten att erbjuda mentorsverksamhet för lärare både inom småbarnspedagogiken och grundläggande utbildningen.

Under våren 2021 har 26 lärare från småbarnspedagogiken och grundläggande utbildningen deltagit i en mentorskapsutbildning som ordnats av Helsingfors stad i samarbete med Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

I höst ska de första mentorsgrupperna starta sin verksamhet i Helsingfors. Målet är att alla som behöver stöd, framförallt i början av sin lärarkarriär, får en chans att lufta frågor med mer erfarna kollegor.

– Vi vill bygga en organisationskultur där vi stöder varandra, ser andras styrkor och tar del av andras kompetenser. Det kollegiala stödet för nyanställda är viktigt, säger Jenni Tirronen som är chef för småbarnspedagogiken inom Helsingfors stad.

Niclas Rönnholm som är chef för den grundläggande utbildningen i Helsingfors poängterar att mentorskapsprogrammet också är en rekryteringsfördel för staden.

– Vi vill gärna erbjuda det till dem som börjar jobba i Helsingfors. De kommer att stödas i sitt arbete från dag ett, säger han.

Viktigt att bolla frågor

Tirronen påminner om att många som börjar jobba inom småbarnspedagogiken inte har någon tidigare arbetserfarenhet och då är det extra viktigt att kunna bolla med kollegor.

– Mentorsutbildningen är en bra början för att bygga ett system där vi stöder varandra och kan utvecklas tillsammans, säger hon.

De som deltagit i utbildningen är väldigt motiverade och har visat hängivet intresse för mentorskapet. Anna-Maria Rosenqvist som är rektor för Drumsö lågstadieskola och Minervaskolan är en av deltagarna.

– Jag är jätteglad att staden satsar på det här, det ger oss alla – lärarna, skolorna och staden – något. Det är bara win-win, säger hon.


Rektor Anna-Maria Rosenqvist är glad över att staden satsar på mentorsverksamhet.

Hon påpekar ändå att mentorsprogrammet bygger på att utveckla lärarnas professionalitet, inte på att utveckla den egna skolans operativa verksamhet.

– Det handlar om att hitta sig själv som lärare och att förstå sig på sig själv och sina värderingar och tankar, men också om att ta emot andras tankar, säger Rosenqvist.

Utveckling av arbetskompetensen

Mentorsprogrammet finns inte till endast för de nyanställda – alla behöver stöd under sin karriär och kan dra nytta av mentorsgrupperna för att utveckla sin arbetskompetens. Särskilt de första åren i läraryrket är avgörande.

– När man börjar sitt första jobb efter studierna har man lärt sig att planera undervisning men det kommer så himmelens mycket annat emot en. Det går inte att processa allt på en gång. När man får mer erfarenhet väcks andra frågor, säger Anna-Maria Rosenqvist.

Jenni Tirronen hoppas att mentorskapsprogrammet ska leda till yrkesutveckling, öppen kommunikation och självledarskap, men programmet handlar också om att utveckla samhörigheten och välbefinnandet för lärarna inom Helsingfors stad.

– Målet är att alla får det stöd de behöver för att kunna sköta sina uppdrag på bästa möjliga sätt, säger Tirronen.

Inför det nya verksamhetsåret kommer lärare att få information om hur mentorsverksamheten fungerar i praktiken och vilken grupp de tillhör.

– Jag ser mentorsprogrammet som ett konkret exempel på hur Helsingfors välkomnar och tar hand om sina arbetstagare, säger Niclas Rönnholm.

Text & foto: Michaela von Kügelgen