Mångsidigt utbud i Helsingforsgymnasier

Idrottsgymnasium, inriktning på naturvetenskaper, humanekologi, musik och bildkonst. Helsingfors svenskspråkiga gymnasier har olika betoningar och lockar till sig olika typer av studerande.

Under läsåret 2021–2022 finns drygt 1200 studieplatser i Helsingfors svenskspråkiga gymnasier. Antalet kommer att öka en aning de följande åren. Eftersom platserna är färre än på finskt håll finns det inte möjlighet till fullständigt specialiserade skolor.

– Men vi kan erbjuda olika linjer, säger Moa Thors som är chef för den svenskspråkiga gymnasieutbildningen i Helsingfors.
Och efter att hon tillträdde sin post för drygt fyra år sedan har Brändö gymnasium fått sin officiella status som idrottsgymnasium.

– Före det fanns redan en idrottslinje, men nu godkändes den också från statligt håll. Det är viktigt att våra finlandssvenska idrottare får möjlighet att avlägga gymnasiestudier vid sidan om sitt elitidrottande, påpekar Thors.
Överlag är hon glad över skolornas olika profiler.

– Vi vill kunna erbjuda så mångsidig gymnasieutbildning som möjligt där alla ska hitta sin plats.

Morgonträning tre gånger i veckan

16-åriga Ada Hakkarainen går första året på idrottslinjen vid Brändö gymnasium. För henne innebär det att hon morgontränar tre gånger i veckan tillsammans med Mäkelänrinteen lukio.

– Studierna är mycket flexibla och blir gjorda fastän man är borta på grund av tävlingar. Men det är också mycket självständigt arbete och det ligger på mitt ansvar att fixa frånvarolov från lektioner, berättar hon.

De dagar hon har simträningar på morgonen börjar skolan först klockan 10.20.
– Det är skönt, då behöver inte träningen börja så tidigt på morgonen. Många på idrottslinjen går gymnasiet på fyra år och då har man mer tid att fixa idrott och skola samtidigt.

För Ada Hakkarainen som tränar simning totalt nio gånger i veckan är det viktigt att hon har tid för båda två.
– Med mer tid kan jag prestera bättre både i idrotten och i skolan.


Ada Hakkarainen, Brändö gymnasium


Olika typer av människor

17-åriga Viena Turkka är hemma från Vanda och ville ha något nytt när det var dags för gymnasium. Till slut föll valet på Tölö gymnasium.

– Jag ville till den skola som skulle erbjuda mest variation och olika typer av människor.
Ursprungligen var Turkkas plan att söka in på bildkonstlinjen, men hon valde till slut en helt vanlig gymnasieutbildning.

De av hennes vänner som går på någon av specialiseringslinjerna (bildkonst, musik och humanekologi), trivs bra och har också möjlighet att ersätta en del obligatoriska kurser med specialkurser.
Efter 1,5 års studier i Tölö är Viena Turkka överlag nöjd över sitt gymnasieval.

– Jag trivs här och har fått mycket nya kompisar – och olika kompisar.


Viena Turkka, Tölö gymnasium


20 kurser matematik och fysik

18-åriga abiturienten Amos Ilonen gick redan i högstadiet på en linje för naturvetenskaper, så för honom blev Gymnasiet Lärkan och dess inriktning på naturvetenskaper ett naturligt val.

– Det här kändes som en logisk fortsättning. Det är också skönt att få alla böcker gratis i och med att lärarna själva gjort materialet, säger han.

Totalt har han 20 kurser i matematik och fysik och uppskattar att kurserna är planerade så att de stödjer varandra.

– Om vi går igenom derivata i en matematikkurs tillämpar vi det i nästa fysikkurs, förklarar han.

Dessutom ger bra betyg i studentskrivningarna för matematik och fysik bra poäng när man söker in till högskolor.

– Det är säkert också därför som många är motiverade att gå linjen, funderar Amos Ilonen.


Amos Ilonen, Gymnasiet Lärkan


Text & foto: Michaela von Kügelgen