En bildsättningbild med texten "OmaStadi - Tillsammans skapar vi drömmarnas Helsingfors".

OmaStadi-idéerna visar att mångsidigare daghemsgårdar, lekparker och skolgårdar intresserar stadsborna

Av OmaStadi-idéerna från oktober i fjol berörde 83 stycken fostrans- och utbildningssektorn. 71 av idéerna gick vidare till fortsatt behandling. Mångsidigare lekparker, skol- och daghemsgårdar var det populäraste temat för idéerna. Utifrån idéerna utvecklar man tillsammans förslag som går till omröstning.

I oktober i fjol lämnade stadsborna in totalt 1 463 idéer, varav 1 150 uppfyllde OmaStadi-kriterierna och gick vidare.

83 av idéerna berörde fostrans- och utbildningssektorn och av dessa gick 71 vidare till fortsatt behandling. Ett tjugotal experter inom sektorn deltog i bedömningen av idéerna.

”I den här omgången lämnades det in klart flest idéer som gällde mångsidigare daghemsgårdar, lekparker och skolgårdar. En fortsättning på de populära slöjdverkstäderna efterlystes också. Vi fick också in idéer vars mål är att främja jämlikhet och tolerans”, berättar interaktionsexpert Virve Vakiala vid sektorn för fostran och utbildning.

”Det var fint att se att vi även denna gång fick in idéer från barn och ungdomar”, säger Vakiala.

Gör din OmaStadi-idé till ett förslag inom februari

En OmaStadi-idé som valts ut för fortsatt behandling måste öppnas på webbplatsen omastadi.hel.fi eller i en onlineworkshop (Alueraksa) 12.1–28.2.2021, för att den ska kunna gå vidare till omröstning. De idéer som öppnas blir till förslag.

”Om du inte öppnar din idé kan den inte gå vidare till OmaStadi-omröstningen. Stadslotsarna kan hjälpa till med behandlingen och utvecklingen av idéer och förslag”, påminner Virve Vakiala.

”Stadens stadslotsar kontaktar de skolor där en idé lämnats in av elevkåren. Stadslotsarna hjälper elevkåren med att utveckla idén till ett förslag, till exempel genom att tipsa om vad som vore bra att specificera ytterligare”, säger stadslots Jarkko Laaksonen.

Han berättar att lärare, elever och studerande som lämnat in ett OmaStadi-förslag även bjudits in till de allmänna onlineworkshopparna.

”Flera har redan nu anmält sig till workshopparna där deltagarna alltså också får hjälp med att utveckla förslag.”

Idéerna utvecklas tillsammans under Alue- och Teemaraksa-workshopparna 

I Alueraksa-workshoppar, som ordnas via nätet 25.1–4.2.2021, får man tillsammans med andra invånare i området och experter från stadskansliet utveckla idéerna till förslag som går att rösta på.

Efter Alueraksa-workshopparna fortsätter den gemensamma utvecklingen på OmaStadi-webbplatsen och i Teemaraksa-workshoppar 22.3–2.4.2021, dit experter från sektorerna och stadsbor bjuds in. Syftet med Teemaraksa-workshopparna är att finslipa förslagen före kostnadsberäkningen och omröstningen. Förslagen kan redigeras fram till den 30 april 2021.

Mer information om Alue- och Teemaraksa-workshopparna finns i stadens nyhet.

Stadslotsarna hjälper till att utveckla förslagen

Stadslotsarna är experter på de olika områdenas förslag och gemensamma utveckling. De kan ge stadsborna hjälp och stöd i utvecklingen av förslagen. Kontaktuppgifter till stadslotsarna och viktig information om den gemensamma utvecklingen finns på webbplatsen omastadi.hel.fi.

Vad är OmaStadi?

OmaStadi är Helsingfors stads sätt att förverkliga deltagande budgetering. På hösten 2020 inleddes OmaStadis andra omgång. I oktober fick stadsborna komma med idéer för hur staden ska använda 8,8 miljoner euro. 1 463 idéer lämnades in. De populäraste temana för idéerna var motion och friluftsliv, parker och natur, den byggda miljön och gemenskap.

Läs mer:

OmaStadi

Läs mer om grupperna av idéer i ditt område

Anmälningslänk till Alueraksa-workshopparna

Stadsdelarnas stadslotsar