Studerande.

Mångsidiga framtidsutsikter genom studier vid Helsingfors stads gymnasier – sök till ett gymnasium 18.2–10.3

I Helsingfors stads gymnasier får de studerande göra individuella val utifrån vad de är intresserade av, samtidigt som studierna i allt högre grad kännetecknas av samarbete. I stadens tre svenskspråkiga gymnasier och tolv finskspråkiga gymnasier finns ett flertal olika inriktningsalternativ – allt från naturvetenskaper till konstämnen. I samtliga gymnasier uppmuntras den studerande att upptäcka sina egna styrkor så att hen lättare hittar en lämplig lär- och karriärstig.

Gymnasieutbildningen genomgår som bäst en reform, som bland annat medför att de studerande får allt bättre förutsättningar att söka till högskolor. Dessutom får de studerande redan i gymnasiet i allt högre grad de kunskaper och färdigheter som de behöver i arbetslivet samt möjligheten att bygga på sitt kunnande i internationalism.

Skuggning vidgar uppfattningen om de fortsatta studierna och olika yrken

I Helsingfors stads gymnasier utvecklas ständigt olika sätt att få en inblick i världen utanför gymnasieutbildningen i syfte att få de studerande att utvidga sina framtidsplaner. I det finskspråkiga naturvetenskapliga gymnasiet Helsingin luonnontiedelukio har man bland annat testat skuggningar av högskolestuderande, vilket redan de första åren har gett många goda erfarenheter. Med skuggning avses att den studerande beledsagar en högskolestuderande under en dag.

Andra årets studerande Elli Raitanen bekantade sig med studierna i veterinärmedicin vid Helsingfors universitet. Elli följde med en studerande på föreläsningar, i samband med laboratorieövningar och i studentrestaurangen.

– Det bästa var när jag visste svaret till ett problem som föreläsaren presenterade för oss. Jag upptäckte att jag hade lärt mig saker som man behöver vid universitet redan under gymnasiestudierna och genom att titta på program om veterinärer, berättar Elli.

Under skuggningen fick Elli höra att studierna i veterinärmedicin också förbereder för andra yrken än veterinärens. – Det var fint att märka att utbildningen öppnar många dörrar som jag inte hade någon aning om.

Vid Helsingfors stad utnyttjas skuggning också inom arbetslivet. Abiturienten Sofia Gosalvez från det finskspråkiga naturvetenskapliga gymnasiet Helsingin luonnontiedelukio skuggade en vetenskapsillustratör.

– Illustratören hade ursprungligen utbildat sig till biokemist, men intresset för visuell framställning ledde hen att dessutom studera grafisk planering, berättar Sofia. Sofia insåg att även om man väljer ett utbildningsområde låser det inte framtidsplanerna.

– Om det visar sig att ett utbildningsområde trots allt inte är som klippt och skuret för en, kan man alltid välja ett nytt. Dessutom kan man också kombinera mindre uppenbara studier, precis som vetenskapsillustratören, som i sitt yrke har haft nytta av sina studier i biokemi.

Det internationella kunnandet ökar i det egna gymnasiet

Helsingfors stad har många kontakter till alla delar av världen och de studerande har därför möjlighet att utvidga sitt internationella kunnande. Kontakter skapas genom att man till exempel följer med ett utländskt universitets föreläsning i sin egen skolklass, genom att man söker svar på problem i internationella projekt och tävlingar samt genom att man svarar på utländska gästers frågor i sitt eget gymnasium.

Bland annat Gymnasiet Lärkans studerande har med framgång deltagit i European Youth Parliament och European CanSat competition. Och när turkiska CNN nyligen gjorde ett längre reportage om det finländska skolsystemet fick tre lärkor möjlighet att medverka i programmet.

Bárbara Castilla och Ia Koivisto, som båda går i årskurs 1 i det finskspråkiga gymnasiet Alppilan lukio, fungerar som ambassadörer i organisationen International ambassador, som består av studerande från olika delar av världen. Bárbara och Ia tar emot utländska lärare, rektorer och andra professionella inom utbildningsområdet och berättar om det finska utbildningssystemet.

– Gästerna är intresserade av hur en studerandes vardag ser ut i Finland, förklarar Ia – Samtidigt får vi veta hur det är att studera i andra länder och vilka skillnaderna mellan de olika utbildningssystemen är, berättar Bárbara.

De studerande har haft möjlighet att använda alla språk som de behärskar. Språkfärdigheterna och modet att tala har ökat. – Jag har börjat tänka att studier vid en utländsk högskola faktiskt kunde vara ett möjligt alternativ i mitt fall, säger Ia.

De studerande upplever att de internationella kontakterna har hjälpt dem att bygga på sina färdigheter i interaktion, vilka har varit till nytta i samband med de fortsatta studierna och i arbetslivet.

– Jag har blivit bättre på att uppträda och dessutom har jag märkt att jag nu också är bättre på att lyssna på och avläsa människor och vet därför hur man bör kommunicera med människor som kommer från olika kulturer, resonerar Ia.

Bli studerande i Helsingfors gymnasium

I Helsingfors stads gymnasier utarbetas som bäst en ny läroplan. Olika former av samarbete med högskolor och arbetslivet samt internationella verksamhetsformer vidareutvecklas tillsammans med de studerande.

Studier som bygger på den nya läroplanen börjar i augusti 2021, men de studerande har redan nu möjlighet att njuta av frukterna av samarbetet och utvecklingsarbetet. Därför lönar det sig att bekanta sig med Helsingfors stads utbud av gymnasier.

Ansökan till gymnasierna sker elektroniskt på Studieinfo.

Foto: Jefunne Gimpel

Helsingin kaupungin lukioista näköaloja tulevaisuuteen – hae opiskelemaan 18.2.–10.3.