Loven och arbetstiderna läsåret 2019–2020

Svenska grundskolor och gymnasier

Höstterminen 13.8.2019 (tis) - 20.12.2019 (fre)
Höstlovet 17.10.2019 (tors) - 18.10.2019 (fre)
Jullovet 21.12.2019 (lör) - 6.1.2020 (mån)
Vårterminen 7.1.2020 (tis) - 30.5.2020 (lör)
Sportlovet 17.2.2020 (mån) - 21.2.2020 (fre)

Finska grundskolor och gymnasier

Höstterminen 8.8.2019 (tors) - 20.12.2019 (fre)
Höstlovet 14.10.2019 (mån) - 18.10.2019 (fre)
Jullovet 21.12.2019 (lör) - 6.1.2020 (mån)
Vårterminen 7.1.2020 (tis) - 30.5.2020 (lör)
Sportlovet 17.2.2020 (mån) - 21.2.2020 (fre)

Det finska vuxengymnasiet

Höstterminen 27.8.2019 (tis) - 18.12.2019 (ons)
Höstlovet 14.10.2019 (mån) - 18.10.2019 (fre)
Jullovet 19.12.2019 (tors) - 3.1.2020 (fre)
Vårterminen 7.1.2020 (tis) - 29.5.2020 (fre)
Sportlovet 17.2.2020 (mån) - 21.2.2020 (fre)

Lovdagar
9.4.2020 (tors)
30.4.2020 (tors)

Sommarperioder:
5.8.2019 (mån) - 23.8.2019 (fre)
1.6.2020 (mån) - 18.6.2020 (tors)

Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto har olika lov och arbetstider, se hemsidan.


Svenska sektionens beslut om loven och arbetstiderna 3.11.2018.


Finska sektionen beslut om loven och arbetstiderna  6.11.2018.Ursprunglig nyhet 19.11.2018

DELA